PRAWO BUDOWLANE 2022 wyd. 21. Zmiany obowiązujące od 1 i 10 sierpnia 2022 r. oraz 1 i 27 stycznia 2023 r.

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

ISBN 978-83-64795-73-2

Oprawa: miękka, Format: B6, Stron: 416, 2022 r., stan prawny 1 sierpnia 2022 r.

 

Zawiera najnowsze zmiany obowiązujące

1 i 10 sierpnia 2022 r. oraz 1 i 27 stycznia 2023 r.

 

Oficyna Wydawnicza POLCEN prezentuje kolejne 21. wydanie publikacji pt. Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem (teksty ujednolicone na dzień 1 sierpnia 2022 r.).

Pozycję tę, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia” pod nr 1, adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych. Mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników budowy i robót oraz deweloperów, a także administratorów i zarządców obiektów budowlanych.

 

Zmienione przepisy wyróżniono pogrubioną czcionką. Z kolei przepisy, które obowiązują do 31 grudnia 2022 r. i 26 stycznia 2023 r.

, wyróżniono [kursywą oraz nawiasem kwadratowym]. Bezpośrednio pod nimi wprowadzano przepisy, które je zastąpią i wejdą   w życie od 1 i 27 stycznia 2023 r.

 

Najnowsze zmiany ustawy Prawo budowlane zostały wprowadzone ustawą o zmianie ustawy prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Mają one przyspieszyć cyfryzację postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu prawa budowlanego,    poprzez:

- ustanowienie elektronicznego dziennika budowy prowadzonego w systemie Elektronicznego Dziennika Budowy (system EDB),

- ustanowienie książki obiektu budowlanego prowadzonej w postaci elektronicznej przez system Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego (system EKOB),

- wprowadzenie przepisów regulujących funkcjonowanie portalu e-Budownictwo;

- zapewnienie prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej przez odpowiedni system teleinformatyczny (e-CRUB);

- wprowadzenie norm prawnych dopuszczających przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia budowlane w sposób bardziej  elastyczny - tj. w terminach ustalanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego;

- organizację okręgowych zjazdów izb samorządu zawodowego;

- wprowadzenie nowego rozwiązania mającego na celu wyeliminowanie wątpliwości związanych z udostępnianiem projektów   budowlanych właściwym organom samorządu zawodowego (krajowy sąd dyscyplinarny, okręgowy rzecznik odpowiedzialności  zawodowej oraz krajowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej) prowadzącym postępowanie w sprawie odpowiedzialności     zawodowej w budownictwie;

- umożliwienie uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, sporządzonych w postaci        elektronicznej: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego    oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego.

 

W książce zmienione zostało również rozporządzenie w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 715).

 

Książka zawiera 16 rozporządzeń (tekstów ujednoliconych) aktów wykonawczych do ustawy Prawo budowlane,

w tym 12 nowych rozporządzeń w sprawie nowych wzorów formularzy.