Prawo budowlane – przepisy z komentarzem + Suplement na 1 stycznia 2017 r.

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

ISBN 978-83-64795-26-8
Oprawa
miękka, Format 12x17cm, Stron 288, 2015 r., wg stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2017 roku

Oficyna Wydawnicza POLCEN prezentuje kolejne 9. wydanie publikacji pt. Prawo budowlane - przepisy z komentarzem (teksty ujednolicone) + Suplement  ze stanem prawnym na 1 stycznia 2017 roku (wydanie kieszonkowe, format B6).Pozycję tę, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia" pod nr 1, adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych. Mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników budowy i robót oraz deweloperów, a także administratorów i zarządców obiektów budowlanych.
Na podkreślenie zasługuje zmieniony - art. 5 ustawy - Prawo budowlane, który określa zasadę prawidłowego projektowania, budowy i użytkowania obiektów budowlanych:

Książka obejmuje najnowsze zmiany wprowadzone następującymi aktami prawnymi:
1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 8 marca 2016 r. poz. 290)
2. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 1 lipca 2016 r. poz. 961 ). Wejście w życie zmian 16.07.2016 r.
3. Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2 sierpnia 2016 r. poz. 1065). Wejście w życie zmian 02.09.2016 r.
4. Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 16 sierpnia 2016 r. poz. 1250). Wejście w życie zmian 01.08.2016 r.

Książka zawiera również zmiany w następujących rozporządzeniach:
5. w sprawie szczegółowego zakresu formy i projektu budowlanego, które weszły w życie 15 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1554).
6. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2015 r., poz. 1775), które weszły w życie z dniem 18.11.2015 r.
7. nowe rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na bowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na bowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493). Wejście w życie 17.12.2016 r.

Suplement zawiera zmiany ustawy wprowadzone w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.