Prawo budowlane przepisy z omówieniem 2018 wyd. 11 - stan prawny 1 listopada 2018 r.

ISBN 978-83-64795-43-5

Oprawa miękka, Format 12x17cm, Stron 294, 2018 r., stan prawny 1 listopada 2018 r

 

Oficyna Wydawnicza POLCEN prezentuje kolejne 12. wydanie publikacji pt. Prawo budowlane – przepisy z omówieniem (teksty ujednolicone).

Pozycję tę, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia” pod nr 1, adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych. Mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników budowy i robót oraz deweloperów, a także administratorów i zarządców obiektów budowlanych.

 

Książka zawiera komentarze oraz teksty ujednolicone następujących aktów prawnych:

  • USTAWA – PRAWO BUDOWLANE
  • Rozporządzenie MIiR w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  • Rozporządzenie MTBiGM w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
  • Rozporządzenie MI w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
  • Rozporządzenie MI w sprawie książki obiektu budowlanego
  • Rozporządzenie MIiB w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na bowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na bowę lub rozbiórkę
  • Rozporządzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych