Prawo energetyczne i wybrane przepisy energoefektywne 2014

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 19,00 zł

Oprawa: miękka, Format: B6, Stron: 484, 2013 r., stan prawny na dzień 1.01.2014 r.


Kolejna publikacja z serii „Z prawem co dnia” 3 jest niezbędną dla każdego, kto zajmuje się: kształtowaniem polityki energetycznej realizującej strategię zrównoważonego rozwoju; działalnością techniczną związaną z inwestycjami i remontami budowlanymi ukierunkowanymi na poprawę jakości i efektywności wykorzystania energii; przygotowaniem do wykonywania nowego zawodu aytora lub certyfikatora energetycznego – w tym do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Ustawa – Prawo energetyczne [ZAP 57] określa m.in.: zasady i warunki zaopatrzenia oraz użytkowania paliw i energii. Jak wynika z art. 1 ustawy, jej celem jest tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, racjonalizacji użytkowania paliw i energii przy uwzględnianiu ochrony środowiska naturalnego.

Ustawa o efektywności energetycznej [ZAP 58] określa m.in.: zasady oszczędnego gospodarowania energią; zasady sporządzania aytu efektywności energetycznej; działania dotyczące efektywności energetycznej na okres do dnia 31 grnia 2016 r.

Ustawa o termomodernizacji [ZAP 57.7] określa m.in.: zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacjii Remontów; zasady utrzymania zagrożonej, zabytkowej substancji mieszkaniowej we właściwym stanie technicznym.

Pozostałe przepisy prawne dotyczą następujących zagadnień: metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku; szkoleń osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej; kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci; dokumentacji energetycznej urządzeń domowych; bhp dla urządzeń energetycznych.