Prawo o Wyrobach Budowlanych wraz z innymi aktami prawnymi z omówieniem

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 51,00 zł
Oprawa: miękka, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 406, 2010 r.

 
Poradnik obejmuje całość przepisów w zakresie wprowadzania wyrobów na rynek budowlany do obrotu oraz ich stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych. Zbiór przepisów prawnych uzupełnia obszerne omówienie, przedstawiające podstawowe założenia polskiego systemu legalizacji wyrobów budowlanych. Książka zawiera: 3 ustawy, 9 rozporządzeń, ok. 800 norm, 31 pytań i odpowiedzi z zakresu wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. Poradnik przeznaczony jest m.in. dla: producentów, importerów i sprzedawców wyrobów budowlanych, projektantów, inwestorów, stentów kierunków budowlanych, osób ubiegających się o uprawnienia budowlane.

Spis treści:
Od Wydawcy
Omówienie
USTAWA O WYROBACH BUDOWLANYCH ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawnia 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie systemów oceny zgodności wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych
do obrotu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych
do obrotu
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie wykazu mandatów zielonych przez Komisję
Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów 
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą 
USTAWA O SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI 
USTAWA O NORMALIZACJI
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 
OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
Pytania i odpowiedzi z zakresu wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu