Prawo zamówień publicznych. Kosztorysowanie robót budowlanych. Przepisy z komentarzem + nowa ustawa obowiązująca od 2021 r.

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 69,00 zł

ISBN:978-83-64795-53-4

Oprawa: zintegrowana, Format:  B5, Stron: 520, 2020 r., stan prawny: 1 stycznia 2020 r.

W publikacji zawarto ujednolicony tekst ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) obowiązującej do 31 grnia 2020 r. oraz nową ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) wchodzącą w życie od 1 stycznia 2021 r.

Książka zawiera:

-      analizę fundamentalnych zasad zielania zamówień publicznych skonkretyzowanych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych
-     zarys zagadnień dotyczących umów w sprawie zamówienia publicznego
-     analizę zmian przepisów Prawa zamówień publicznych w latach 2019–2020
-     ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych
-     nową ustawę Prawo zamówień publicznych obowiązującą od 2021 r.
-     teksty 10 rozporządzeń wykonawczych
-     19 tabel i 6 schematów.

Książka jest przeznaczona m.in. dla inwestorów instytucjonalnych sektora publicznego, zamawiających i wykonawców oraz dla małych i średnich przedsiębiorców. Spis treści jako obrazki.