Projektowanie mieszkań

Oprawa: broszurowa, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 526, 2011 r.

 Książka określa szerokie spektrum uwarunkowań obiektywnych i wiedzy zawodowej w zakresie projektowania współczesnych mieszkań w budynkach. Wszystkie poruszane w niej kwestie dopełniają jednoznaczne komentarze do obowiązujących przepisów prawa w procesach inwestycyjno-budowlanych. W publikacji tej zostały wyeksponowane w szczególności następujące zagadnienia: – określenie obiektywnych potrzeb użytkowych współczesnej rodziny w Polsce i przedstawienie na tej podstawie optymalnego standardu przestrzennego mieszkań w budynkach wielorodzinnych; – zasady projektowania racjonalnych typów i układów funkcjonalnych mieszkań w budynkach wielorodzinnych przeznaczonych do zaspokojenia masowych potrzeb mieszkaniowych; – warunki użytkowe, ergonomiczne, estetyczne, techniczne i prawne projektowania detalu funkcjonalnego mieszkań, który zapewnia optymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej mieszkania; przystosowanie do warunków ruchu osób niepełnosprawnych poruszających się za pomocą wózków inwalidzkich, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, a także zaspokajanie potrzeb estetycznych użytkowników mieszkań; – warunki i możliwości przystosowania mieszkań istniejących w budynkach wielorodzinnych zbudowanych przed 1995 r. do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Istotnym uzupełnieniem treści książki jest ostatni rozdział, który przedstawia zasady obmiaru i obliczania powierzchni użytkowej mieszkań w warunkach niezbornych regulacji prawnych i normowych. 

Publikacja jest przeznaczona do wykorzystania w jak najszerszym zakresie zarówno przez potencjalnych nabywców i użytkowników mieszkań, jak też przez właściwe organy samorządowe i rządowe zobowiązane do tworzenia warunków umożliwiających zaspokojenie masowych potrzeb mieszkaniowych, a także przez organizacje społeczne i zawodowe zajmujące się problemami mieszkalnictwa oraz realizacją i utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Informacjami zawartymi w tej książce powinni być zainteresowani inwestorzy i projektanci wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego. Mogą z nich skorzystać również architekci, którzy dopiero zdobywają wiedzę zawodową o projektowaniu budownictwa mieszkaniowego.

Spis treści:
Od Wydawcy
Przedmowa
Wykaz skrótów

Rozdział I - Mieszkania społecznie najpotrzebniejsze w latach odbudowy po I i II wojnie światowej
Rozdział II - Standart przestrzenny mieszkań w budownictwie wielorodzinnym dla zaspokojenia potrzeb masowych
Rozdział III - Mieszkanie w życiu rodziny i rozwoju społeczno-gospodarczym na przełomie XX i XXI wieku
Rozdział IV - Optymalny standard przestrzenny i układ funkcjonalny mieszkań zapewniający warunki rozwoju życia rodziny na początku XX wieku
Rozdział V - Mieszkania jednopokojowe (kawalerki) w programach wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego
Rozdział VI - Jednoprzestrzenne układy funkcjonalne mieszkań
Rozdział VII - Mieszkania dwupoziomowe w budynkach wielorodzinnych
Rozdział VIII - Mieszkania dziś społecznie najpotrzebniejsze
Rozdział IX - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać mieszkania w budynkach wielorodzinnych
Rozdział X - Warunki techniczne oświetlenia dziennego i elektrycznego mieszkań oraz nasłonecznienia pokojów
Rozdział XI - Warunki techniczne i normy ochrony akustycznej mieszkań
Rozdział XII - Warunki techniczne oraz nowrmy ogrzewania i wentylacji mieszkań
Rozdział XIII - Detal funkcjonalny mieszkań. Istota cel i zasady racjonalnego rozwiązania w projektach mieszkań
Rozdział XIV - Warunki ergonomiczne przystosowania mieszkań do użytkowania przez osoby niepełnosprawne (ON)
Rozdział XV - Pomieszczenia higienicznosanitarne i ich wyposażenie
Rozdział XVI - Miejsce i funkcja kuchni w mieszkaniu
Rozdział XVII - Elementy architektoniczne wzbogacające walory użytkowe mieszkań
Rozdział XVIII - Estetyka układów i form architektonicznych wnętrz mieszkalnych
Rozdział XIX - Barwy wnętrz mieszkalnych
Rozdział XX - Przystosowanie mieszkań nowo projektowanych i istniejących do użytkowania przez osoby niepełnosprawne (ON)
Rozdział XXI - Obliczanie powierzchni użytkowej mieszkań
Aneks
Wykaz tablic