Przepisy techniczno-budowlane dla budynków 2015

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • 19,00 zł
  • Niedostępny

Oprawa: miękka, Format: B6, Stron:  366, 2015 r., stan prawny na dzień1 kwietnia 2015 r.

 Książka, znajdująca się w serii wydawnictw „Z prawem co dnia” pod nr 2, zawiera pełne ujednolicone teksty dwóch rozporządzeń ministra   odpowiedzialnego za budownictwo – ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie oraz ws. warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych – wg stanu prawnego na dzień 1 kwietnia 2015 r.

Rozporządzenia zostały poprzedzone wprowadzeniem omawiającym zmiany w aktach prawnych. 
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 5 lipca 2013 r. wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 13 sierpnia 2013 r, poz. 926). Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2014 r. Zmiana rozporządzenia jest rezultatem wdrożenia art. 4–9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
Publikację tę adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem, realizacją i użytkowaniem budynków. Znajomość ww. przepisów techniczno-budowlanych jest niezbędna, gdyż ich stosowanie ma charakter obligatoryjny. Na końcu książki czytelnik znajdzie skorowidz rzeczowy.

Spis treści zobacz tutaj