Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane 2014 dla wszystkich specjalności

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: B6, Stron: 334, 2014 r. , stan prawny: obowiązujące przepisy na dzień 1.07.2014 r., z komentarzem obowiązujących przepisów od 10.08.2014 r.

 

Książka obejmuje najnowsze zmiany przepisów ustawowych tzw. deregulacyjnych dot. ułatwienia dostępu niektórym zawodom regulowanym, tj.: architektów i inżynierów budownictwa oraz techników, a także mistrzów budowlanych.

Uwaga!                                         

Powyższe zmiany powodują przywrócenie dostępu do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie osobom posiadającym tytuł zawodowy technika lub mistrza albo dyplom na poziomie technika w zakresie odpowiednim dla danej specjalności po odbyciu 4-letniej praktyki na bowie.

 

Na podstawie doświadczeń autorów i wydawcy ksiązka zawiera:

1)  ok. 600 przykładowych pytań testowych na egzamin pisemny z odpowiedziami na końcu rozdziału.

2)  9 testów egzaminacyjnych na egzamin pisemny z odpowiedziami.

3)  174 tez na egzamin ustny z odpowiedziami.

 

Dziewięć przykładowych testów egzaminacyjnych są niezbędne do:

PROJEKTOWNIA o specjalności:

Nr 1 architektonicznej (A) w ograniczonym zakresie

Nr 2 konstrukcyjno-budowlanej (B) bez ograniczeń

 

PROJEKTOWANIA i KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI bez ograniczeń o specjalności:

Nr 3 konstrukcyjno-budowlanej (B)

 

KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI bez ograniczeń o specjalności:

Nr 4 konstrukcyjno-budowlanej (B)

Nr 5 inżynieryjnej mostowej (M)

Nr 6 inżynieryjnej drogowej (D)

Nr 7 inżynieryjnej kolejowej (K)

Nr 8 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (S)

Nr 9 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych (E).

 

Przykładowe ćwiczenia stanowią niezbędną pomoc do dobrego przygotowania się do egzaminów jesiennych 2014 r. zarówno na egzamin pisemny (testowy) ale także na egzamin ustny. Do egzaminu pisemnego mogą być pomocne 174 przykładowe tezy z odpowiedziami z zakresu: prawa budowlanego, warunków technicznych, nadzoru inwestorskiego, prawa geodezyjnego, bezpieczeństwa i ochrony pracy (BIOZ), prawa administracyjnego.