Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
Oprawa: broszurowa, Format: 14,5x20 cm, Stron: 396, 2009 r.,

Poradnik ten jest przeznaczony dla osób przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia budowlane we wszystkich specjalnościach budowlanych. W poradniku m.in. 825 przykładowych pytań testowych z odpowiedziami (z zakresu: Prawa budowlanego, warunków technicznych dla budynków, Kpa, warunków technicznych dla sieci gazowych, Prawa wodnego, dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej, rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Polskich Norm, a także innych aktów prawnych).

Spis treści:
Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Wymagania ogólne wobec osób ubiegających się o uprawnienia budowlane
Regulamin postępowania kwalifikacyjnego i tryb egzaminów na uprawnienia budowlane i specjalizacje techniczno-budowlane w okręgowych izbach inżynierów budownictwa (PIIB)
Wzorcowy szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń (IARP)
825 przykładowych pytań testowych z odpowiedziami (z zakresu: Prawa budowlanego, warunków technicznych dla budynków, Kpa, warunków technicznych dla sieci gazowych, Prawa wodnego, dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej, rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Polskich Norm, a także innych aktów prawnych)
4 przykładowe testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane:
- do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
- do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
- do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
- bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
182 tezy i 399 pytań samosprawdzających na egzamin ustny
Wykaz 152 Polskich Norm i 134 aktów prawnych, których znajomość wymagana jest na egzaminach