Uprawnienia budowlane 2018 Część 1. Pytania i testy PORADNIK

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

ISBN 978-83-64795-41-1

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 568, 2018 r., Stan prawny: 1 lipca 2018 r.

 

Najlepsze źródło informacji niezbędnej do dobrego przygotowania się do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności bez ograniczeń z komentarzem przepisów prawnych, których znajomość wymagana jest na egzaminie.

 

Najlepsza książka dla specjalności:

- architektonicznej

- konstrukcyjno-budowlanej

- inżynieryjnej:

   a) mostowej

   b) drogowej

   c) kolejowej

   d) hydrotechnicznej

   e) wyburzeniowej

- instalacyjnej

   a) telekomunikacyjnej

   b) energetycznej (cieplnej, wentylacyjnej, gazowej i wod.-kan.)

   c) elektrycznej i elektroenergetycznej

 

Część 1. PORADNIK składa się z:

- przedmowy, gdzie omówiono wymagania, jakie należy spełnić, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane w danej specjalności zarówno bez ograniczeń, jaki i w ograniczonym zakresie (wymagania co do wykształcenia i odbytej praktyki na bowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych);

- rozdziału 1 obejmującego wyciąg z wykazu przepisów obowiązujących na egzaminie, do których przykładowe pytania na egzamin testowy (egzamin pisemny) wyszczególniono w rozdziale 2;

- rozdziału 2, w którym zamieszczono 523 przykładowych pytań na egzamin testowy z proponowanymi odpowiedziami A, B i C kompatybilnymi z przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz regulaminem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; na końcu tego rozdziału zamieszczono właściwą odpowiedź A lub B lub C; na egzaminie – stosownie do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B albo C), z których jedna jest właściwa;

- rozdziału 3, gdzie zamieszczono przykładowe testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane bez ograniczeń dla wszystkich specjalności (łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, jak również odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi); w odróżnieniu od rozdziału 2 – odpowiedzi oznaczono małymi literami: a), b) i c); na końcu każdego zestawu wybranych losowo pytań wskazano właściwą odpowiedź wraz z podaniem przepisu, uzasadnieniem i komentarzem, z którego wynika odpowiedź.

Drugą część możesz kupić tutaj Uprawnienia budowlane 2018 Pytania i testy egzaminacyjne część 2. Ćwiczenia z kluczem 

Zobacz fragment

SPIS TREŚCI:

od wydawcy

wprowadzenie - warunki uzyskiwania uprawnień budowlanych

Rozdział 1. wykaz przepisów, do których zostały opracowane pytania testowe na uprawnienia budowlane 

Rozdział 2. pytania testowe na uprawnienia budowlane - jesień 2018

2.1.   Przykładowe pytania na egzamin testowy

2.2.   Odpowiedzi

Rozdział 3. PRZYKŁADOWE TESTY EGZAMINACYJNE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ OGRANICZEŃ 

3.1.  Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

3.1.1. Odpowiedzi

3.2.  Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

3.2.1. Odpowiedzi 

3.3.  Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

3.3.1. Odpowiedzi

3.4. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej 

3.4.1. Odpowiedzi

3.5.  Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej

3.5.1. Odpowiedzi 

3.6. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej 

3.6.1. Odpowiedzi 

3.7. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej

3.7.1. Odpowiedzi 

3.8.  Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej

3.8.1. Odpowiedzi 

3.9. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej

3.9.1. Odpowiedzi 

3.10.  Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych 

3.10.1. Odpowiedzi

3.11.  Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

3.11.1. Odpowiedzi

3.12.  Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych 

3.12.1. Odpowiedzi

3.13.   Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej   .
3.13.1. Odpowiedzi

3.14.   Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 

3.14.1. Odpowiedzi

3.15.   Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

3.15.1. Odpowiedzi

3.16.   Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

3.16.1. Odpowiedzi.

3.17.   Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

3.17.1. Odpowiedzi

3.18.   Test na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

3.18.1. Odpowiedzi

3.19.   Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

3.19.1. Odpowiedzi

3.20.   Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

3.20.1. Odpowiedzi