Vademecum projektanta 1. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 126,00 zł

ISBN: 978-83-64795-18-3

Oprawa twarda, Format 17x24 cm, Stron 450, 2016 r.

VADEMECUM PROJEKTANTA to kompendium wiedzy, które w tomie 1. zawiera podstawowe informacje i praktyczne komentarze związane ze stosowaniem norm europejskich (tzw. Eurokodów). Kolejne planowane do wydania tomy będą dotyczyć projektowania konstrukcji: żelbetowych, stalowych, murowych i drewnianych, a także projektowana geotechnicznego. Praca zbiorowa jest opracowywana pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Leonarda Runkiewicza i redakcją naukową dr. inż. Stefana Pyraka. 

Autorami tomu 1 pt. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych są wybitni specjaliści, rzeczoznawcy, eksperci teoretycy i praktycy: prof. dr hab. inż. Antoni Biegus, dr inż. Andrzej Pogorzelski, prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, mgr inż. Jan Sieczkowski i dr inż. Andrzej Tomana.

W rozdziale 1. przedstawiono ogólne zasady projektowania i uzgadniania dokumentacji projektowej niezbędne nie tylko dla projektanta konstrukcji.

Zasady projektowania konstrukcji budowlanych według Eurokodu (PN-EN 1990) zostały ujęte w rozdziale 2. Omówiono w nim problematykę oceny bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych metodą stanów granicznych.

Rozdział 3 obejmuje problematykę identyfikacji obciążeń i oddziaływań na budynki oraz konstrukcje według Eurokodów, a także zasady określania obciążeń stałych i użytkowych, tj. oddziaływań na konstrukcje w warunkach pożaru, obciążenia śniegiem, oddziaływania wiatru, oddziaływań termicznych, oddziaływań w czasie wykonywania konstrukcji oraz oddziaływań wyjątkowych.


Krajowy system normalizacyjny, aktualne normy oraz zasady sporządzania projektów według norm polskich i europejskich omówiono w rozdziale 4 i 5.

Rozdział 6 zawiera wiadomości w odniesieniu do komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji budowlanych. Uwzględniono przede wszystkim te zagadnienia, które wytyczają kierunki rozwoju technologii informatycznych w budownictwie – od CAD do BIM.

To pozycja wydawnicza, która została objęta patronatem honorowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Projektowania Budowlanego. 

 

Książka z pewnością będzie cenną pomocą w pracy projektantów i wykonawców konstrukcji budowlanych. Powinna również zainteresować pracowników naukowych, rzeczoznawców budowlanych, a także stentów uczelni technicznych. 

 

 

Tom 1. „Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych”:

  1. Zasady sporządzania dokumentacji projektowej;
  2. Zasady projektowania konstrukcji budowlanych;
  3. Obciążenia budynków i konstrukcji (według PN-EN 1991);
  4. Krajowy system normalizacyjny;
  5. Normy w budownictwie;
  6. Wspomaganie komputerowe projektowania konstrukcji.