Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami

Oprawa: miękka, Format:  B6, Stron: 294, 2015 r., stan prawny na dzień: 1 stycznia 2015 r.


Książka zawiera dwa ujednolicone teksty ustaw: ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. oraz ustawę o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. oraz trzy rozporządzenia: w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy – według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2015 r. Autorem wprowadzenia – komentarza do aktów prawnych jest mgr Rafał Wąchocki, prawnik.