Politechnika Krakowska

O czynniku kompozycji w planowaniu przestrzeni

O czynniku kompozycji w planowaniu przestrzeni

Niniejszy podręcznik przez swój tytuł adresowany jest główniedo osób interesujących się planowaniem przestrzennym z pozycji adepta zawodu architekta krajobrazu. ...

O ergonomii i architekturze

O ergonomii i architekturze

Kompedium wiedzy o ergonomii w architekturze i projektowania ergonomicznego. Ergonomia jako nauka, także praktyczne ujęcie tematu. Książka przeznaczona nie tylko dla architektów lecz i dla studentów architektury....

O kolorze w architekturze

O kolorze w architekturze

Tematem wiodącym niniejszej rozprawy są zagadnienia dotyczące koloru i barwy w kontekście architektury.

O orientacji w przestrzeni miasta

O orientacji w przestrzeni miasta

Miasto jest środkiem naszego życia. Zmienia się wraz z nami i z kulturą, którą tworzymy.

O prezentacji idei architektonicznej, wyd. 2

O prezentacji idei architektonicznej, wyd. 2

Ze wstępu: "Czy architekturę, o której myśli się nade wszystko jako o budowlach w krajobrazie, można także rozpatrywać poprzez rysowane obrazy? Zasadność tak przyjętego punktu widzenia wynika z przekonania o specyficznych możliwościach ujmowania rzeczywistości architektury. Nakazało ono dostrzec znaczenie rysunku architekta jako zapisu myśli, intencji i przeczuć i doprowadziło do podjęcia tematu "O prezentacji idei architektonicznej". Praca nie ma konkretnego adresata, chociaż winna wspierać architektów, przemawiając na rzecz znaczenia rysowanego projektowania. Istnieje nadzieja, że znajdzie zastosowanie podczas doświadczeń dydaktycznych."...

O tożsamości urbanistyki

O tożsamości urbanistyki

Przedmiotem tej książki są trzy wątki tematyczne, które zdaniem Autora wpływają znacząco na obliczenie urbanistyki. Są to: 1) Inspiracje strukturalne przestrzeni życia miejskiego, 2) racjonalność urbanistycznych procesów decyzyjnych oraz 3) rola, jaką mogą w nich odgrywać strategie rozwoju. Kwestie te są wzajemnie powiązane a ów logiczny związek będzie dla urbanistyki coraz ważniejszy....

O zmianach użytkowania obiektów sakralnych

O zmianach użytkowania obiektów sakralnych

Wybrane przykłady zmian użytkowania obiektów sakralnych w Europie Zachodniej, przykłady zmian użytkowania obiektów sakralnych zakonu Paulinów.

32,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Obliczenia konstrukcji aluminiowych według EUROKODU 9

Obliczenia konstrukcji aluminiowych według EUROKODU 9

Niniejsza książka ma przyczynić się do wypełnienia luki wydawniczej w zakresie obliczeń konstrukcji aluminiowych, objętych rekomendacjami Eurokodu 9.

Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki doktryny, teoria, praktyka

Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki doktryny, teoria, praktyka

Zakres i zasięg merytoryczny książki wprowadzają czytelnika w całą istotną czasoprzestrzeń kultury ludzkiej.

45,00 zł
Odporność dynamiczna obiektów budowlanych w warunkach wstrząsów górniczych

Odporność dynamiczna obiektów budowlanych w warunkach wstrząsów górniczych

Monografia przeznaczona jest dla pracowników naukowych, praktyków i studentów, którzy są zainteresowani interdyscyplinarnymi zagadnieniami współdziałania obiektów budowlanych z podłożem poddanym wpływom podziemnej eksploatacji górniczej....

Odziaływania parasejsmiczne przekazywane na obiekty budowlane

Odziaływania parasejsmiczne przekazywane na obiekty budowlane

Niniejsze wydawnictwo dotyczy oddziaływań przekazywanych z podłoża na obiekty budowlane i ludzi w budynkach.

34,65 zł
Paradygmat miasta 21 wieku

Paradygmat miasta 21 wieku

Idee oraz koncepcje społeczne i przestrzenne dotyczące budowy miast oraz ich realizacje ewoluują zgodnie ze zmianami w kulturze, której wyrazem jest miasto....

38,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Paryskie kwartały. Współczesna koncepcja kwartału zabudowy w strukturze miasta

Paryskie kwartały. Współczesna koncepcja kwartału zabudowy w strukturze miasta

Celem pracy jest określenie możliwości budowania struktury miasta na podstawie tradycyjnej, lecz współcześnie zaadaptowanej formy kwartału miejskiego, analizy dokonań urbanistyki Paryża ostatnich 20 lat, oraz ukazania typologicznych możliwości konstrukcji takiego kwartału. Teza pracy mówi, iż współczesna koncepcja kwartału zabudowy jako podstawowego elementu struktury miejskiej oparta jest na pełnowartościowej przestrzeni, zarówno zabudowanej, jak i otwartej, w tym wydzielonej przestrzeni wewnątrzkwartałowej otwartej stanowiącej integralną część kompozycji miasta.  ...

Patologie/wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej studium na tle tendencji krajowych i europejskich

Patologie/wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej studium na tle tendencji krajowych i europejskich

Bogato ilustrowana książka poświęcona została problematyce zagospodarowania wsi małopolskiej i porównaniu istniejącego stanu z transformacją, jaką przeszły obszary wiejskie na zachodzie Europy....

32,00 zł
Piękno konstrukcji mostowych

Piękno konstrukcji mostowych

Most staje się już świadomym elementem kształtowania krajobrazu miejskiego czy pozamiejskiego, jest przedmiotem doznań estetycznych oraz obiektem dumy mieszkańców....

68,00 zł
Place

Place

Autorka dr inż. arch. Justyna Kobylarczyk wykłada na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Planowanie i szacowanie kosztów cyklu życia budynków biurowych

Planowanie i szacowanie kosztów cyklu życia budynków biurowych

Zagadnieniem będącym w zakresie szczególnego zainteresowania Unii Europejskiej jest wpływ budynków na środowisko.

29,40 zł
Planowanie regionalne i udział w nim architekta, wyd. 3

Planowanie regionalne i udział w nim architekta, wyd. 3

Skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych. W jego działach opisano kolejno: życiorys i dorobek naukowy Zygmunta Novaka oraz jego obserwacje, elementy planowania, człowiek jako twórca architektury oraz o planie regionalnym, jego zadaniu, metodzie i strukturze.   ...

Podmiejskie rezydencje dworsko-ogrodowe w kształtowaniu krajobrazu mikroregionu Rowu Krzeszowickiego

Podmiejskie rezydencje dworsko-ogrodowe w kształtowaniu krajobrazu mikroregionu Rowu Krzeszowickiego

Przedmiotem podjętym w pracy jest usytuowany na fundamentach kulturowych Jury Krakowsko-Częstochowskiej, specyficzny obszar mikroregionu Rowu Krzeszowickiego należący do strefy podmiejskiej Krakowa, wpisany w charakterystyczne, atrakcyjne ukształtowanie terenu....

Podstawy budowy tuneli

Podstawy budowy tuneli

Podręcznik dla studentów wyższych uczelni technicznych. Według informacji PKP w Polsce istnieją 24 tunele kolejowe, z tego 3 podwójne, dwa wąskotorowe, jeden bez torów i jeden graniczny. Projektowane i realizowane są tunele drogowe. Ponadto należy wymienić kompleks hydroenergetyczny Porąbka-Żar koło Żywca, sztolnie w Solinie i Czorsztynie oraz metro warszawskie, zarówno nieczynne tzw. głębokie, które pozostawiono własnemu losowi i niedawno trzeba było dokonać likwidacji części tuneli, jak i płytkie - budowane w ostatnich latach i obecnie....

Podstawy kosztorysowania robót budowlanych

Podstawy kosztorysowania robót budowlanych

W opracowaniu zawarto podstawowe informacje na temat kosztorysowania roobót budowlanych, szczególną uwagę zwracając na nowości wprowadzane w tej dziedzinie w latach 2001-2004. Celem opracowania jest pomoc w zrozumieniu idei zmian w zasadach kosztorysowania, a także, w praktyce, wspomaganie właściwej kalkulacji cen robót budowlanych. Zamieszczone formularze, wzorce opracowań i przykłady stanowią praktyczną pomoc dla studentów wykonujących ćwiczenia projektowe z przedmiotów związanych z kosztorysowaniem. ...

Podstawy projektowania geotechnicznego

Podstawy projektowania geotechnicznego

Niniejszy podręcznik jest poświęcony (w większości) nowym technologiom: badania gruntów, obliczeń i symulacji w geomechanice, wykonywania specjalistycznych robót geotechnicznych....

Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich

Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich

Praca dotyczy zagadnień związanych z zabudową potoków górskich.

21,00 zł
Podstawy teledetekcji. Wprowadzenie do GIS

Podstawy teledetekcji. Wprowadzenie do GIS

"Podstawy teledetekcji, Wprowadzenie do GIS" to pomoc dydaktyczna dla studentów wydziału architektury i urbanistyki.

Problemy projektowania budynków mieszkalnych a zdrowie człowieka

Problemy projektowania budynków mieszkalnych a zdrowie człowieka

Praca ta jest próbą podjęcia takiej współpracy w zakresie kształtowania warunków zdrowotnych zbudowanego środowiska wewnętrznego i przeanalizowania go w ujęciu architektoniczno-budowlanym. Celem pośrednim pracy jest zebranie informacji na temat zakresu zagrożenia zdrowia człowieka, jakie mogą występować w obiektach budowlanych. Chodzi o poszerzenie naszej wiedzy na temat zjawisk, które przy ograniczonym występowaniu wywoływać mogą jedynie uczucie dyskomfortu, ale w wyniku dłuższego oddziaływania, czy też w ekstremalnych warunkach, mogą prowadzić nawet do poważnego uszkodzenia naszego organizmu i choroby. ...

Procedura prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych

Procedura prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych

W pracy zdefiniowano pojęcie prekwalifikacji oraz przybliżono procedury certyfikacji stosowane w krajach unijnych, krótko scharakteryzowane procedury wstępnej selekcji wykonawców stosowane w Polsce i w innych krajach....

Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu

Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu

Książka ta została napisana przede wszystkim dla projektantów, lecz także dla przedstawicieli władzy publicznej, szczególnie dla służb planowania przestrzennego, ochrony przyrody, środowiska i zabytków. Wiedza i propozycja w niej zawarte nie były dotąd przedmiotem kształcenia profesjonalnych kadr w tych specjalnościach. W tej dziedzinie nie mamy w Polsce ani tradycji, ani nawyków, ani doświadczeń. Adresem mogą być także studenci kierunków: architektury, architektury krajobrazu, i zarządzania w administracji publicznej. Dla architekta będzie to zapewne książka socjologiczna, a dla socjologa architektoniczna....

Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej

Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej

Książka przeznaczona jest dla architektów. Zawarte w niej wykresy i schematy, a także odpowiadające im ilustracje, mają na celu przedstawienie omawianych problemów w sposób czytelny i zrozumiały. Zaprezentowano również możliwości przestrzenno-estetyczne, jakie oferują architektom współczesne środki techniczne związane ze świadomie i w sposób kompetentny projektowanymi przegrodami przeszklonymi. ...

Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów

Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów

Rezydencja została zaprojektowana 1585 roku przez włoskiego architekta Santi Gucciego.

Przestrzeń widziana. Analiza widokowa w planowaniu i projektowaniu krajobrazu

Przestrzeń widziana. Analiza widokowa w planowaniu i projektowaniu krajobrazu

Praca prezentuje nowe ujęcie tematu i wnosi autorskie wątki do dotychczasowej wiedzy na temat analiz widokowych krajobrazu.

38,00 zł
Regionalizm Współczesnej Architektury reakcją na procesy globalizacji

Regionalizm Współczesnej Architektury reakcją na procesy globalizacji

Książka niniejsza ma za zadanie przybliżyć wszystkim tym, którzy zajmują się lub zamierzają się zajmować zawodowo architekturą współczesną

39,00 zł
Rola ornamentyki w architekturze do okresu modernizmu

Rola ornamentyki w architekturze do okresu modernizmu

W pracy przeprowadzony został wywód analityczny, którego przedmiotem było: wyjaśnienie pojęcia ornamentu, prześledzenie teorii dotyczących ornamentyki w historii architektury, analiza czynników decydujących o potrzebie ornamentyki; spojrzenie na różnorodność i wszechstronność roli ornamentyki oraz w architekturze. Ornamentyka w architekturze, choć spełnia funkcję uzupełniającą, jest jej istotnym składnikiem, pomaga odczytać przynależności formy do określonej epoki, kultury, rozpoznać panujący styl i modę. Stanowi wraz z innymi składnikami architektury pewną ciągłość historyczną, którą niewątpliwie warto kontynuować. ...

Rozproszenie zabudowy na obszarach Małopolski a kryzys kratywności opracowań planistyczno-przestrzennych

Rozproszenie zabudowy na obszarach Małopolski a kryzys kratywności opracowań planistyczno-przestrzennych

Wielofunkcyjność wsi i wielozadaniowośc mieszkańców postawiły wyraźny ślad w strukturze przestrzennej wsi małopolskiej

35,00 zł
Salwator. Kraków. Europa

Salwator. Kraków. Europa

Autorka podjęła się ważnego i ambitnego zadania  w postaci kompleksowej monografii jednego z najciekawszych polskich eksperymentów urbanistycznych początków XX wieku...

Siatka prostych

Siatka prostych

Książka stanowi kontynuację rozważań autora podjętych w jego najsłynniejszej pracy pt. "O budowie formy architektonicznej".

35,00 zł
Śladami Architektury

Śladami Architektury

Potrzeba podróżowania, odwiedzania nieznanych jeszcze miejsc jest niejako wpisana w zawód architekta, pod warunkiem, że towarzyszy temu pasja, ciekawość, chęć poszerzania swojej wiedzy....

37,00 zł
Słownik psychologii architektury, wyd. 4

Słownik psychologii architektury, wyd. 4

Słownik psychologii architektury to podręcznik dla studentów architektury. Przedmiot "Psychologia percepcji" znalazł się wśród minimalnych wymagan stawianych przez Ministerstwo Edukacji propgramom nauczania na kierunku architektura i urbanistyka. Słownik podaje hasła w porządku alfabetycznym, często poparte przykładami charakterystycznych architektonicznych odniesień. Oprócz polskich haseł w nawiasach podane są ich odpowiedniki w językach obcych....

Środowisko mieszkaniowe w Polsce. Ocena, oczekiwania, aspiracje

Środowisko mieszkaniowe w Polsce. Ocena, oczekiwania, aspiracje

Książka prezentuje stan środowiska mieszkaniowego w polskich miastach oraz uwarunkowania tych zmian.

Strategia dla Krakowa - koncepcja rozwoju przestrzeni publicznych. Monolog o polskiej urbanistyce

Strategia dla Krakowa - koncepcja rozwoju przestrzeni publicznych. Monolog o polskiej urbanistyce

Praca jest próbą przedstawienia współczesnego obrazu urbanistyki w Polsce

36,00 zł
Stropy płytowe sprężone cięgnami bez przyczepności Teoria, Projektowanie, Badania

Stropy płytowe sprężone cięgnami bez przyczepności Teoria, Projektowanie, Badania

Od początków sprężania betonu kablobetonowe stropy płytowe stosowane są w wielu krajach jako cienkie, płaskie przegrody w budynkach.

35,00 zł
Strukturalne uszczelnianie przegród budowlanych z betonu

Strukturalne uszczelnianie przegród budowlanych z betonu

Zainteresowanie autorki obejmuje taki zakres nieszczelności betonu, który dyskwalifikuje go jako materiał do wykonania konstrukcji zbiornikowych

Sukiennice w Krakowie. Restauracja i modernizacja

Sukiennice w Krakowie. Restauracja i modernizacja

Sukiennice - kompleksowe wydanie o tej budowli

18,00 zł
System bezmagazynowej pracy jednostek budowy i transportu

System bezmagazynowej pracy jednostek budowy i transportu

Monografia dotyczy zagadnienia realizacji prac budowlanych bez magazynowania przyobiektowego

21,00 zł
Systemy Informacji Przestrzennej Z QGIS

Systemy Informacji Przestrzennej Z QGIS

"Systemy informacji przestrzennej z QGIS - cz. 1 i 2" - kompletny i aktualny podręcznik dla wszystkich zainteresowanych używaniem QGIS    

31,60 zł
Tarnobrzeg. Historia rozwoju przestrzennego

Tarnobrzeg. Historia rozwoju przestrzennego

Autor niniejszej publikacji od prawie 30 lat zajmuje się naukowo historią rozwoju przestrzennego. W książce podjęto problematykę prapoczątków miasta i zespołu rezydencjonalnego Tarnowskich oraz rozwoju tego zespołu do II wojny światowej....

18,00 zł
Techno-kreacja a architektura krajobrazu

Techno-kreacja a architektura krajobrazu

Praca ukazuje związki między myślą twórczą i szeroko pojętą swobodą w architekturze krajobrazu a rozwiązaniami technicznymi.

Technologia robót budowlanych

Technologia robót budowlanych

W pracy przedstawiono schemat organizacji procesu budowlanego, gdzie zaraz po zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny przy jego realizacji znajduje się model technologii procesu...

25,20 zł
Technologiczne i środowiskowe projektowanie architektury biur

Technologiczne i środowiskowe projektowanie architektury biur

"Technologiczne i środowiskowe projektowanie architektury biur" to skrypt dla studentów z przedmiotów: Projektowanie architektoniczne, Teoria i zasada projektowania architektonicznego i Ergonomia. Książka pomocna w projektowaniu architektury biur....

Tendencje ekspresjonistyczne w architekturze współczesnej

Tendencje ekspresjonistyczne w architekturze współczesnej

Temat książki wiąże sie z fascynacją autora skrajną awangardą - w sztukach plastycznych, muzyce, a w architekturze związaną z tematem wątków dekompozycyjnych....

26,25 zł
Tendencje w projektowaniu współczesnych Sal Koncertowych
45,10 zł
Teoria sterowania w problemach optymalizacji konstrukcji i systemów

Teoria sterowania w problemach optymalizacji konstrukcji i systemów

Część pracy dotyczy teoretycznych podstaw zasady minimum i różnych możliwych sformułowań warunków koniecznych optymalizacji.

18,90 zł
The ROLE of the INTERNATIONAL STUDENT WORKSHOPS in the PROCESS of the EDUCATION of ARCHITECTS

The ROLE of the INTERNATIONAL STUDENT WORKSHOPS in the PROCESS of the EDUCATION of ARCHITECTS

The ROLE of the International Student Workshops in the Process of the Education of Architects, Edited by Anna Franta

26,00 zł
Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej

Transport, zależnie od występujących warunków, obejmuje przemieszczanie mieszanki w różnych kierunkach, na odległości małe, nawet mniejsze od metra, ale często na kilkanaście lub kilkadziesiąt metrów, niekiedy także bardzo daleko,i nawet ponad 80 km, w przewozie drogowym....

38,00 zł
Trwały rozwój polskich miast nowym wyzwaniem dla planowania i zarządzania przestrzenią

Trwały rozwój polskich miast nowym wyzwaniem dla planowania i zarządzania przestrzenią

Podręcznik dla studentów architektury, książka dla architektów. Ze wstępu: "Prezentowane ujęcie dotyczy równoważenia rozwoju miast w skali krajowej i regionalnej oraz na poziomie lokalnym - miasta jako całości, jego części oraz odnośnie do wybranych obszarów funkcjonalnych i sytuacji problemowych."...

Tryglif i metopa. Dziewięć  wykładów o architekturze

Tryglif i metopa. Dziewięć wykładów o architekturze

W książce Tryglif i metopa. Dziewięć wykładów o architekturze Antonio Monestrioli kontynuuje tradycję architektonicznych rozpraw naukowych i teorii opartą na racjonalnym rozwoju architektonicznej wiedzy. ...

29,40 zł
Ustroje powierzchniowe. Podstawy teoretyczne oraz rozwiązania analityczne i numeryczne.

Ustroje powierzchniowe. Podstawy teoretyczne oraz rozwiązania analityczne i numeryczne.

Podręcznik jest adresowany do studentów i wykładowców wyższych uczelni technicznych. W ramach przedmiotów mechanika budowli, konstrukcje żelbetowe czy konstrukcje stalowe niezbędne jest omawianie oprócz ustrojów prętowych także ustrojów powierzchniowych....

Uwagi na temat zasad kształtowania architektury wiejskiej

Uwagi na temat zasad kształtowania architektury wiejskiej

Książka tańsza niż ksero!!! Pomoc dydaktyczna dla studentów architektury na temat zasad kształtowania architektury wiejskiej.  ...

Uwagi o projektowaniu ogrodzeń, wyd. 3

Uwagi o projektowaniu ogrodzeń, wyd. 3

Uwagi o projektowaniu ogrodzeń to pomoc dydaktyczna do przedmiotu "Elementy projektowania architektoniczno-urbanistycznego"....

Uzdrowiska polskie

Uzdrowiska polskie

W pracy podjęto próbę przedstawienia modelowych układów przestrzennych współcześni istniejących polskich założeń i ośrodków uzdrowiskowych z uwzględnieniem powiązań z terenami sąsiadującymi z ośrodkiem uzdrowiskowym lub miejscowością uzdrowiskową, przedstawiono również charakterystyczne rozwiązania założeń przestrzennych samych uzdrowisk. Przedstawiono współczesne kierunki rozwojowe uzdrowisk europejskich, czynniki determinujące atrakcyjność przestrzenną uzdrowiska oraz obecny kształt przestrzenny polskich uzdrowisk, a także niektóre zasady kreacji przestrzennej nowych założeń uzdrowiskowych w Polsce....

W nurcie neorenesansu włoskiego architektury XIX-wiecznego Krakowa

W nurcie neorenesansu włoskiego architektury XIX-wiecznego Krakowa

Niniejsze opracowanie ma charakter syntetyczny i przeglądowy. Intencją autora była rekapitulacja i podsumowanie dotychczasowych spostrzeżeń badaczy na temat recepcji form włoskiego renesans w architekturze XIX-wieczneg Krakowa....

15,00 zł
Walka o polski styl narodowy w architekturze. Na przykładzie stylu zakopiańskiego i dworkowego na przełomie XIX i XX wieku

Walka o polski styl narodowy w architekturze. Na przykładzie stylu zakopiańskiego i dworkowego na przełomie XIX i XX wieku

Celem tego opracowania jest zwrócenie uwagi młodych architektów na różnicę w odnoszeniu się do własnego krajobrazu na przestrzeni ostatnich stukilkudziesięciu lat: po pierwszej i po drugiej wojnie światowej. To jak nam się to udało, ocenią w polskim krajobrazie przyszłe pokolenia. ...

Wieże mieszkalne

Wieże mieszkalne

Analizując wieże mieszkalne w przestrzeni współczesnych miast wysokiej, średniej i niskiej intensywności, autor postanowił zwrócić szczególną uwagę na rolę i znaczenie wysokich i wysokościowych obiektów mieszkalnych o archetypicznej formie wieży wyznaczanej przez proporcje długości boków do wysokości w kształtowaniu sylwetki miasta...

Willa w krajobrazie miasta przemysłowego

Willa w krajobrazie miasta przemysłowego

Niniejsza praca ma stanowić próbę syntetycznego ujęcia zagadnienia budownictwa w typie willowym z terenów pruskiego Górnego Śląska z XIX i początku XX w., ze szczególnym uwzględnieniem willi miejskich....

Witold Cęckiewicz. Twórczość

Witold Cęckiewicz. Twórczość

Kilkadziesiąt lat tytanicznej, nieustającej do dziś pracy twórczej Profesora, uwieńczone wspaniałymi materialnymi dokonaniami w konkretnej przestrzeni, jest formą kontaktu i dialogu z jej użytkownikami....

63,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Wnętrze - wewnątrz i na zewnątrz

Wnętrze - wewnątrz i na zewnątrz

Monografia Wnętrze – wewnątrz i na zewnątrz pod redakcją dr hab. inż. arch. Justyny Kobylarczyk prof. PK prezentuje wyniki badań prowadzonych przez studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej...

Wodociągi. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych

Wodociągi. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych

Kompendium niezbędnej wiedzy dotyczącej systemów wodociągowych.

Wojciech Leśnikowski - architekt - obywatel świata

Wojciech Leśnikowski - architekt - obywatel świata

Wojciech Leśnikowski absolwent Politechniki Krakowskiej zajmujący stanowisko Don Hatch Distinguished Professor na Uniwersytecie Kansas i odpowiedzialny w biurze Perkins&Will za działania w Europie....

Współczesna agora. Wybrane problemy kształtowania ośrodków usługowych dla małych społeczności lokalnych

Współczesna agora. Wybrane problemy kształtowania ośrodków usługowych dla małych społeczności lokalnych

Podręcznik dla studentów architektury, książka dla architektów. Ze wstępu: "Praca jest nawiązaniem do wcześniejszego opracowania autora "Wieś przyszłości jako alternatywa osadnicza miasta" . Poszukiwanie równowagi między obydwoma nurtami (wartości lokalne i wartości przynoszone z zewnątrz) jest dla małych społeczności lokalnych istotnym problemem cywilizacyjno-kulturowym. Jest to także jeden z podstawowych problemów związanych z kształtowaniem ośrodków społeczno-usługowych dla tychże społeczności."...

Współczesne witraże polskie

Współczesne witraże polskie

Przede wszystkim praca ta dokumentuje zjawisko współczesnego witrażownictwa w Polsce. Dotyczy zarówno zagadnień projektowania, jak również wytwórczości. Ambicją autorki było odnotowanie wszelkich aspektów sztuki i rzemiosła witrażowniczego, a nie jedynie koncentrowanie się na dziełach najwybitniejszych. ...

Wybrane badania i obliczenia konstrukcji budowlanych metodami probabilistycznymi

Wybrane badania i obliczenia konstrukcji budowlanych metodami probabilistycznymi

Niniejsza praca ma przyczynić się do wypełnienia luki wydawniczej w zakresie tematycznym objętym rekomendacjami eurokodu 1990 [15] i częściowo eurokodu 1991 [16]....