Aktualne problemy zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi

ISBN/ISSN: 978-83-66531-60-4
Rok wydania: 2020
Ilość stron: 127
Format: B-5
Wymiary: 17x24 cm
Rodzaj okładki: miękka

 

Prezentowana monografia koncentruje się na wybranych aspektach związanych z zarządzaniem w budownictwie z zakresu przedsięwzięć i przedsiębiorstw budowlanych. W poszczególnych rozdziałach można odnaleźć podstawy teoretyczne, następnie wyniki badań, analizy lub propozycje metod rozwiązania przedstawionych przez autorów problemów, zdiagnozowanych w budowlanym procesie inwestycyjnym. Poruszane zagadnienia są aktualne i ważne zarówno z punktu widzenia nauki, jak i praktyki budowlanej.

Głównym celem niniejszego opracowania jest prezentacja zainteresowań i osiągnięć naukowych zespołu autorów, będących pracownikami Katedry Zarządzania w Budownictwie Politechniki Krakowskiej i reprezentujących obszar badawczy związany z zarządzaniem przedsięwzięciem budowlanym. Szczegółowe cele naukowe i praktyczne zostały przedstawione w każdym rozdziale.

Spis treści:

Agnieszka Leśniak
WPROWADZENIE

Renata Kozik
UDZIELANIEZAMÓWIEŃ NA ROBOTY BUDOWLANE W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ"-
PODSTAWOWE PROBLEMY

Grzegorz Śladowski
POTENCJAŁ APLIKACYJNY METASIECI W PLANOWANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

Agnieszka Leśniak
ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO ZGODNIE Z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI FIDIC

Bartłomiej Szewczyk
DIAGNOZA RELACJI PARTNERSKICH PODCZAS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH
W POLSCE

Magdalena Belniak, Stanisław Belniak
CSR W PRZEDSIĘBIORSTWACH BUDOWLANYCH - STUDIUM PRZYPADKU

Wojciech Drozd, Marcin Kowalik
REGRESJA LOGISTYCZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE BADANIE WYPADKOWOŚCI
W POLSKIM BUDOWNICTWIE

Krzysztof Zima, Jarosław Malara, Sebastian Biel
ANALIZA WNIOSKÓW Z ODBIORÓW MIESZKAŃ W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH