Aktywizacja turystyczna małych miast (aspekty architektoniczno-krajobrazowe)

Okładka: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 397 + 184 rysunki, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Ze streszczenia:" Celem pracy jest wykazanie szans, jakie daje taka aktywizacja dzięki przemianom ustrojowym, których szczególnym wyrazem są: suwerenność państwowa i wchodzenie w struktury zachodnie, demokratyczna władza, szczególnie samorządy lokalne, gospodarka rynkowa otwarta na gminną. społeczną i rodzinną przedsiębiorczość, konstytucyjna gwarancja własności prywatnej (tzw. święte prawo własności).

Praca przedstawia drogę do strategii, a następnie strategię działań prowadzących do wykorzystania tych szans. Wskazuje możliwości wykorzystania aktywizacji turystycznej małych miast, która jest jedną z ciekawszych formuł na uzdrowienie społeczne i gospodarcze prowincji w krajach pokomunistycznych dążących do standardów zachodnioeuropejskich przy jednoczesnej ochronie i odnowie krajobrazu kulturowego, zespołów urbanistycznych i zawartej w nich architektury."

Spis treści:
Wstęp     
Problematyka              
Cel pracy     
Zakres pracy     
Zakres przedmiotowy 
Zakres czasowy 
Zakres terytorialny
Słowa kluczowe       
Metoda      
Stan badań    

I SKALA PONADKRAJOWA I KRAJOWA 
Uwarunkowania - podmioty 
Społeczność      
Inwestor       
Turysta       
Uwarunkowania - mechanizmy
Prawo       
Władza   
Własność   
Skutki przestrzenne      
Historyczne, tradycyjne    
Nowe realizacje     
Projekty   

II SKALA REGIONALNA     
Uwarunkowania - podmioty 
Społeczność      
Inwestor 
Turysta  
Uwarunkowania - mechanizmy
Prawo     
Władza    
Własność  
Skutki przestrzenne 
Historyczne, tradycyjne     
Nowe realizacje 
Projekty 

III SKALA MIEJSCOWA       
Uwarunkowania - podmioty  
Społeczność    
Inwestor        
Turysta    
Uwarunkowania - mechanizmy
Prawo     
Władza    
Własność      
Skutki przestrzenne  
Historyczne, tradycyjne  
Nowe realizacje 
Projekty           

IV POSTAĆ URBANISTYCZNA 
Uwarunkowania - podmioty 
Społeczność    
Inwestor      
Turysta 
Uwarunkowania - mechanizmy
Prawo      
Władza       
Własność   
Skutki przestrzenne    
Historyczne, tradycyjne     
Nowe realizacje     
Projekty         

V STRUKTURA URBANISTYCZNA 
Uwarunkowania - podmioty  
Społeczność     
Inwestor     
Turysta  
Uwarunkowania - mechanizmy
Prawo       
Władza         
Własność    
Skutki przestrzenne    
Historyczne, tradycyjne 
Nowe realizacje     
Projekty          

VI ELEMENTY STRUKTURY URBANISTYCZNEJ
DETAL URBANiSTYCZNy    
Uwarunkowania - podmioty
Społeczność    
Inwestor       
Turysta     
Uwarunkowania - mechanizmy
Prawo  
Władza   
Własność    
Skutki przestrzenne    
Historyczne, tradycyjne    
Nowe realizacje     
Projekty 

VII ARTYKULACJA ARCHITEKTONICZNA DETAL ARCHITEKTONiCZNy  
Uwarunkowania - podmioty 
Społeczność       
Inwestor 
Turysta      
Uwarunkowania - mechanizmy
Prawo      
Władza   
Własność     
Skutki przestrzenne      
Historyczne tradycyjne     
Nowe realizacje    
Projekty  
Wnioski   
Analiza SWOT i strategia   
Synteza 
Wnioski końcowe 
Literatura 
Wybór dokumentów i źródeł 
Streszczenia     
Spis rysunków 
Indeks miejscowości     
Indeks osób