Arabska architektura Tunezji, Algierii, Maroka oraz mauretańskiej

Okładka: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 196 + 124 rycin, 1993 r., Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Ze streszczenia: "Praca powstała jako wynik wieloletnich zainteresowań autora sztutą i architekturą islamu. Jest owocem zarówno jego podróży min. po krajach Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki i Hiszpanii, gdzie miał okazję zapozania się z autopsji z zabytkami tych regionów, jak i szerokichch stiów różnojęzycznej literatury naukowej. W niniejszej publikacji, opartej w dużej mierze zwłaszcza na literaturze hiszpańskiej i francuskiej, po wstępnym, zwięzłym,ale wyczerpującym omówieniu historii podboju przez Arabów trzech krajów Afryki Północnej, tj. Tunisu, Algierii i Maroka oraz Hiszpariii począwszy od VIII w., autor w rozdziałach od I-V zajął się genezą i rozwojem najstarszej architektury arabskiej w tych krajach w czasach panowania kolejnych dynastii muzułmańskich rządzących w imieniu kalifatu abbasydzkiego w w.X, fatymidzkiego w w. X-XD, a także w tym samym czasie emirów i kalifów omajjadzkich. Następnie omówił przykłady architektury sakralnej i świeckiej na tym terenie w stuleciach XI-xm w czasach dynastii Almorawidów i Almobadów, a później, do XIV w., Merynidów. Rozdział VI poświęcony jest architekturze Nasrydów w xm i XIV w. w Hiszpanii, a VII wielce interesującej architekturze mejaru, jako stylowi czysto hiszpańskiemu. Historia architektury muzułmańskiej .na terenie Maghrebu, wznoszonej najpierw w w. XVI-XVIII przez poszczególne dynastie szarifów, a następnie od XVII-XIX w Algierii przez Turków, którzy zawładnęli tymi ziemiami oraz w Tunezji przez Hafsydów i Husajnidów aż do pocz. XX w., zawarta została w trzech ostatnich rozdziałach. W swej publikacji, niemal unikatowej w polskiej bibliografii, autor starał się w każdym przypadku ukazać funkcję i formę omawianej architektury ukształtowanej w świetle doktryn islamu w zetknięciu z miejscową tradycją kulturową, sposobem sprawowania władzy i zachodzące w niej przemiany."

Książka tańsza niż ksero!!!

Spis treści:
Rozdział I Architektura lfriqiji w czasach dynastii aghabidzkiej (IX w)
Rozdział II Architektura epoki Fatymidów, Zirydów i HAmmadydów (X-XII w) w Afryce Północnej
Rozdział III Architektura Omajjadów (VIII-XI w) w Hiszpanii
Rozdział IV Architektura Mashrebu i Hiszpanii w misach dynastii Almorawiclów i Almobadów (XI-XIII w)
Rozdział V Architektura Merynidów w Maghrebie (XIII-XIV w)
Rozdział VI Architektura Nasrydów w Hiszpanii (XIII-XIV w)
Rozdział vII Architektura mejaru w Hiszpanii (XII-XVI w)
Rozdział vm Architektura dynastii szarifów w Maghrebie (XVI-xvm w)
RoZdział IX Architektura Algieru w okresie panowania tureckiego (XVII-XIX w)
Rozdział X Architektura Tunezji ostatnich Hafsydów oraz dynastii Husajnidów (XIV-XX w)
Literatura
Spis rycin