Architektura europejskiej przestrzeni kongresowej

Oprawa: miękka, Format: 17 x 24 cm, Stron:  187, 2010 r., fotografie i rysunki  czarno-białe

W pracy dokonano analizy około połowy (98 obiektów) wybudowanych do tej pory w Europie obiektów o funkcjach konferencyjno-kongresowych w aspekcie możliwości realizowania w tym samym obiekcie różnorodnych funkcji publicznych, zwłaszcza o charakterze kulturalnym, widowiskowym, muzycznym oraz wystawienniczym. Celem pracy jest przeanalizowanie zrealizowanych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych obiektów kongresowych w zakresie elastycznego użycia zasadniczych przestrzeni dla zmiennych potrzeb zbiorowego uczestnictwa.

W zakończeniu pracy autor przedstawia stan krajowej bazy konferencyjno-kongresowej.

Spis treści:
I. Wstęp 
1. Wprowadzenie w problematykę kongresową
2. Cel pracy
3. Zakres opracowania
4. Stan badań

II. Analiza europejskich tendencji w kształtowaniu obiektów kongresowych na tle uwarunkowaań rozwojowych XX wieku
1. Wstep
2. Europejska tradycja obiektów kongresowych
2.1. Funkcje kongresowe obiektów wystawienniczo targowych
Podsumowanie 
2.2. Tendencje nacjonalistyczne i polityczne w formowaniu obiektów do spotkań i zgromadzeń publicznych w XX wieku
3. Zagadnienia lokalizacji ośrodków kongresowych a ich ewolucja w zakresie modeli funcjonalnych 
4. Wielkie programy rewitalizacji europejskich miast szansą dla funkcji kongresowych
5. Standarty rozwiązań programowych i funkcjonalnych współczesnych centrów kongresowych
6. Architektura współczesnych centrów kongresowych

III. Wybrane aspekty funkcjonalnego kształtowania współczesnych centrów kongresowych
1. Zagadnienia współistnienia imprez kongresowych, muzycznych, widowiskowych i wystawienniczych w integralnej przestrzeni obiektu
2. Strefy funkcjonalno-przestrzenne obiektu predystynowane do elastycznego użytkowania
2.1. Aytoryjne sale koncertowo-widowiskowe
2.2. Wielofunkcyjne sale kongresowe
2.3. Zespoł sal konferencyjnych i edukacyjnych
2.4. Strefa wielofunkcyjnych przestrzeni wystawowych
2.5. Strefa usług serwisowych
3. Podstawowe kryteria elastycznego kształtowania zasadniczych stref funkcjonalnych sal kongresowych 
3.1. Poddatność elementów struktury funkcjonalnej sal na zmienne potrzeby użytkowe
3.2. Zienność czasu pogłosu sal wielofunkcyjnych
3.3. Konieczność specjalistycznego wyposażania sal kongresowych
3.3.1. Wyposażenie multimedialne
3.3.2. Wyposażenie w specjalistyczne meble mobilne
4. Współczesne centrum kulturalno-kongresowe jako wielofunkcyjne centrum kultury masowej 
Podsumowanie

IV. Perspektywy rozwoju polskich obiektów kongresowych
1. Krajowe zasoby obiektów kongresowych
2. Krakowska przestrzeń konferencyjna i kongresowa
2.1. Funkcje konferencyjne obiektów hotelowych
2.2. Funkcje konferencyjne obiektów biurowych i biznesowych
2.3. Funkcje konferencyjne obiektów kultury, nauli i oswiaty
Podsumowanie

V. Wybrane europejskie centra kongresowe nowej generacji

Aneks
Literatura
Spis ilustracji
Streszczenie