Architektura muzułmańska na terenie Iranu, Afganistanu i Azji Centralnej

Okładka: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 155 + 109 rycin, 1999 r., Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Ze streszczenia:" Pracę rozpoczyna krótkie omówienie burzliwych dziejów historycznych i wzajemnych relacji Iranu i krajów sąsiednich. Kolejny rozdział sygnalizuje powstanie islamu, jego rozprzestrzenianie i próby kształtowania się arabskiej, która jednak w większości uległa zniszczeniu. Dalsza historia architektury muznłmańskiej łączy się już ściśle z upadkiem znaczenia kalifatu i pojawieniem się na rożnych obszarach imperium perskiego nowych dynastii, tworzyły i rozwijały lokalne centra polityczne, gospodarcze i kulturalne... Praca powstała w 1968 r. po powrocie autora z krajów muzułmańskich byłej radzieckiej Azji, począwszy od Azerbejżanu do Tadżykistanu."

Książka tańsza niż ksero!!!

Spis treści:

Dane historyczne
Formy arabskie w architekturze muzułmańskiej Iranu od VII do X wieku
Architektura Samanidów
Architektura XI-XII wieku w Transoksanii i Chorezmie
Architektura okresu ghaznawidzkiego (962-1149)
Seldżucy w Iranie (1038-1157)
Architektura mongolskich Dchanidów (1256-1335)
Architektura czasów panowania Timurydów i dynastii turkmeńskich (1370-1506)
Architektura okresu Safawidów w Isfahanie (1501-1722)
Architektura okresu Szejbanidów i powolny schyłek znaczenia ośrodków artystycznych w Azji Centralnej (1507 r. do końca XIX wieku)
Literatura
Spis rycin