Architektura najnowsza w historycznym środowisku miast europejskich

ISBN 978-83-7242-987-2

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron:  272,  2018 r.

Analiza współczesnej architektury w zabytkowym środowisku pozwala na stwierdzenie, że możliwe jest wnoszenie nowych wartości do zabytkowego środowiska przestrzennego dzięki realizacji współczesnych form architektonicznych, które tworząc poprawne relacje z zabytkowymi obiektami, umożliwiają jednocześnie lepsze eksponowanie ich walorów. Współczesna architektura, niezależnie od wielości trendów, tendencji czy stylistyk, może być realizowana w historycznym kontekście przestrzennym, tworząc wraz z nim na zasadach ciągłości procesów ewolucji kultury nowe wartości. Zmieniające się z czasem tendencje i kierunki twórcze w architekturze, podobnie jak działo się to od przełomu awangardowego z początku XX wieku, związane są z przemianami w sztukach plastycznych końca XX i początku XXI wieku. [z Wprowadzenia]

"Miasta europejskie w procesie historycznego rozwoju wykształciły charakterystyczny język form kształtujących strukturę przestrzenną miejskiej tkanki. Place, ulice, skwery i parki - przestrzenie publiczne czytelnie zdefiniowane przez architekturę, nawarstwiającą się przez wieki, pochodzącą z różnych, nieraz odległych epok, tworzoną w ramach odmiennych stylistycznie tendencji artystycznych, stanowią spójną strukturę, ujętą w porządkujące ramy miejskiej regulacji. Bogactwo form i detali stanowi o malowniczości historycznych zespołów urbanistycznych. Różnorodność warunków, wynikających z usytuowania, konfiguracji terenu, a także wpływu lokalnej kultury zamieszkujących miast społeczności, historycznych wydarzeń i gospodarczych sukcesów oraz niepowodzeń, sprawia, że każe z miast ma niepowtarzalną atmosferę i odmienną tożsamość - wartości, które powinny być chronione. Struktura urbanistyczna miast jest najtrwalsza i w mniejszym stopniu ulega przekształceniom niż wypełniająca ją miejska tkanka. Historia weryfikuje dzieła architektury - często decyduje trwałość techniczna i użytkowa budynków, ich walory artystyczne i znaczenie dla lokalnych społeczności, a także kataklizmy naturalne, wojny i współcześnie również terroryzm. Obiekty, które przetrwały, stanowią wartościową autentyczną substancję, którą z pewnością należy zachować i chronić. Jednak ubytki w ich strukturze, a także ubytki w otaczającej je miejskiej tkance wymagają różnorodnych współczesnych interwencji, nie tylko z uwagi na wymogi doktryn konserwatorskich, lecz także ze względu na zmieniające się potrzeby współczesnych społeczności".

 

SPIS TREŚCI:
 
I. Wprowadzenie 
 
II. Adaptacja obiektów poprzemysłowych do nowych funkcji  
 
III. Nowe życie historycznych zamków, kościołów, klasztorów i pałaców 
III.a. Zamki 
III.b. Kościoły i klasztory 
III.c. Pałace 
 
IV. Powtarzanie form z przeszłości oraz wprowadzanie cytatów i detali historycznych do nowych budynków  
 
V. Budowanie prostych brył geometrycznych 
 
VI. Kreowanie współczesnej "Nowej Jakości" estetycznej przez wznoszenie obiektów architektonicznych, tworzących samodzielną "rzeźbę" kontrastującą z otoczeniem  
 
VII. Nurt biomorfizmu w architekturze XXI wieku  
 
VIII. Nowy ekspresjonizm 
 
IX. Nurt nowej topografii chroniący naturalne ukształtowanie krajobrazu i płynność terenu  
 
X Wielokierunkowość postaw 
 
XI. Wypowiedzi filozofów  
 
XII. Indeks nazwisk 
 
XII. Bibliografia 

 

Autorka wykłada na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Architektury. Zobacz także jej tekst  "Czy architektura musi być piękna?".