Aspekty architektoniczne kształtowania budynków użyteczności publicznej z lekkimi ścianami osłonowymi nowej generacji

Okładka: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 125, fotografie czarno-białe, 2000 r., Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Ze wstępu: "Celem pracy jest więc nie tylko skatalogowanie systemów i związanych z nimi możliwości kształtowania architektonicznego, lecz także próba zdefiniowania reguł możliwości kształtowania przestrzennego obiektów realizowanych na podstawie ewoluujących systemów ścian osłonowych. Postęp techniczny i technologiczny powoduje, że poziom wiedzy fachowej w żadnym momencie nie może być uznany za stały, natomiast znajomość reguł i relacji pomiędzy uwarunkowaniami technicznymi a formą architektoniczną przesądza o jakości koncepcji architekta. Podejmując zagadnienie kształtowania architektonicznego obiektów z zastosowaniem ścian osłonowych należy jednocześnie ustosunkować się do problemu nazewnictwa technicznego, które w zakresie rozwiązań systemowych i materiałowych opiera się w głównej mierze na oryginalnym nazewnictwie obcojęzycznym. Tłumaczenie dosłowne może prowadzić do nieporozumień albo nie spełniać warunków poprawnej polszczyzny. Z tego względu niezbędne stało się zastosowanie nazewnictwa autorskiego, które każdorazowo wyjaśniono i uzasadniono, podejmując tym samym próbę ujednolicenia słownictwa technicznego w zakresie ścian osłonowych.

Zagadnieniem pierwszoplanowym, które zostało przeanalizowane na podstawie dorobku projektowego i realizacyjnego autora, jest zagadnienie nowej estetyki architektonicznej, otwierającej się w kierunkach dotychczas nieznanych dla twórczości architektonicznej. Znajomość nowych generacji ścian osłonowych pozwala na pokonanie tylu ograniczeń formalnych, że uzasadniona będzie teza, iż stanowią one nową, odrębną kategorię stylową, estetyczną i semiotyczną w architekturze.

Spis treści:
Wprowadzenie
Cel i zakres pracy
Stan badań
Metoda badawcza
Charakterystyka techniczna współczesnych rozwiązań ścian osłonowych stosowanych w budynkach użyteczności publicznej
Ściany osłonowe w systemie słupowo-ryglowym
Ściany osłonowe słupowo-ryglowe z oszkleniem strukturalnym
Ściany osłonowe z punktowym mocowaniem szyb
Nowa technika w systemach ścian osłonowych nowej generacji
Materiały konstrukcyjne
Uszczelnienia
Oszklenie
Architektoniczne aspekty ksztahowania budynków użyteczności publicznej ze ścianami osłonowymi nowej generacji o konstrukcji aluminiowej oraz z punktowym mocowaniem szyb
Budynki ze ścianami osłonowymi słupowo-ryglowymi
Możliwości przekształceń płaszczyznowych
Możliwości przekształceń rzutowych
Możliwości ksztahowania obrzeżnego
Możliwości kształowania bryłowego
Budynki ze ścianami osłonowymi słupowo-ryglowymi z oszkleniem strukturalnym
Możliwości ksztahowania płaszczyznowego
Możliwości przekształceń rzutowych
Możliwości ksztahowania obrzeżnego
Możliwości ksztahowania bryłowego
Budynki ze ścianami osłonowymi z punktowym mocowaniem szyb
Możliwości przekształceń płaszczyznowych
Możliwości przekształceń rzutowych
Możliwości przekształceń obrzeżnych
Możliwości ksztahowania bryłowego
Wnioski końcowe
Aneks
Literatura
Normy i instrukcje
Katalogi
Streszczenia
Aneks I Realizacje własne
Aneks II Realizacje inne
Źródła fotografii