Badania relacji partnerskich przedsiębiorstw budowlanych

  • 29,00 zł

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 198, 2010 r.

Podręcznik wydawnictwa Politechniki Krakowskiej.

Spis treści:

Wstęp 

1. Teorie, modele i badania relacji partnerskich w budownictwie 

1.1. Przegląd teorii i modeli odnoszących się do relacji partnerskich 

1.2. Przegląd badań relacji partnerskich w budownictwie

2. Przeprowadzenie badań relacji partnerskich przedsiębiorstw budowlanych

2.1. Model relacji partnerskich przedsiębiorstw budowlanych 

2.2. Projekt i realizacja badań

3. Waga i wpływ podmiotów otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstw budowlanych

3.1. Przedsiębiorstwo budowlane i jego otoczenie 

3.2. Badanie wagi i wpływu podmiotów otoczenia 

4. Wpływ relacji partnerskich na wybrane wskaźniki sukcesu przedsiębiorstw budowlanych 

4.1 Metodyka badania 

4.2. Wyniki badania korelacji i regresji 

5. Korzyści i bariery w tworzeniu relacji partnerskich przez przedsiębiorstwa budowlane 

5.1. Przegląd korzyści i barier relacji partnerskich 

5.2. Wyniki badania korzyści i barier

6. Diagnoza relacji partnerskich przedsiębiorstw budowlanych

6.1. Ocena parametrów relacji wyznaczona metodami statystycznymi 

6.2. Ocena parametrów relacji z wykorzystaniem logiki rozmytej 

6.3. Ocena relacji partnerskich przedsiębiorstw budowlanych w wybranych regionach

7. Sterowanie relacjami partnerskimi przedsiębiorstwa budowlanego 

7.1. Projekt rozmytego systemu eksperckiego 

7.2. Przykład działania systemu 

8. Wybór najlepszego pod względem relacji partnerskich przedsiębiorstwa budowlanego do współpracy

8.1. Algorytm wyboru przedsiębiorstwa budowlanego 

8.2. Przykłady działania opracowanych metod

9. System informatyczny do zarządzania relacjami partnerskimi przedsiębiorstw budowlanych

9.1. Komputerowa baza danych przedsiębiorstw budowlanych 

9.2. Program do diagnozowania i sterowania relacjami partnerskimi przedsiębiorstwa budowlanego 

9.3. Program wspomagający decyzję wyboru przedsiębiorstwa budowlanego do współpracy partnerskiej

Podsumowanie 

Literatura 

Streszczenie

Załączniki – płytka CD

Załącznik nr 1. Kwestionariusz wywiadu

Załącznik nr 2. Kształty i wzory funkcji przynaleŜności (rys. 6.17–6.27)

Załącznik nr 3. Kształty wybranych funkcji przynaleŜności dla ocen

parametrów relacji (rys. 6.31–6.32)

Załącznik nr 4. Wykresy ocen relacji partnerskich przedsiębiorstw

budowlanych (rys. 6.39–6.53)

Załącznik nr 5. Analiza korelacji pomiędzy parametrami relacji

(tabele 7.1–7.12)

Załącznik nr 6. Procedura – metoda ELECTRE III