Estetyka konstrukcji mostowych

ISBN 83-7242-372-5

Oprawa: miękka, Format: 28x20,5 cm, Stron: 192,  2005 r., papier kredowy, liczne zdjęcia kolorowe

Współcześni lzie, coraz bardziej wyedukowani i wrażliwi chcą widzieć w obiektach mostowych nie tylko dzieła inżynierii, funkcjonalne i trwałe, ale także dzieła sztuki. Muszą to być budowle umiejętnie wpisane w krajobraz czy też środowisko miejskie, dające pozytywne wrażenie estetyczne, oddziałujące na nasze stany psychiczne i emocjonalne.

Książka poświęcona jest głównie podstawom formalnym pojęcia piękna w estetyce oraz aspektom architektoniczno-konstrukcyjnym estetycznego kształtowania obiektów mostowych. Ma na celu edukowanie przyszłych inżynierów mostownictwa w kierunku szerszym niż dotychczas, gdy dominowała strona obliczeniowa i konstrukcyjna. Książka nie rozważa problemów szczegółowych, takich jak: kolorystyka obiektów mostowych, kształt gzymsów, balustrad i poręczy, kształt filarów i przyczółków mostowych, stanowiących oddzielne zagadnienia estetyczne i godne szerszego opracowania. Nie stanowi też i nie może stanowić spójnego wykładu, chociażby dlatego, że pojęcie estetyki zmieniało się na przestrzeni wieków i dzisiaj z klasycznej estetyki niewiele zostało. Dziś mówi się raczej o wrażeniu estetycznym, które jest kategorią całkowicie subiektywną. Warto zatem, naszym zdaniem, zgłębić trochę ten temat, aby zdać sobie sprawę z jego wagi i niejednoznaczności.


Spis treści:
Słowo wstępne

Rozdział 1. Pojęcie piękna w estetyce (Ewa Cichy-Pazder, Andrzej Hrabiec)
Rozdział 2. Pojęcie i znaczenie słowa most w humanistycznych dziedzinach wiedzy (Andrzej Hrabiec)
Rozdział 3. Most i jego znaczenie funkcjonalne oraz krajobrazowe dla otaczającej przestrzeni (Andrzej Hrabiec, Krystyna Januszkiewicz)
Rozdział 4. Wpływ materiału konstrukcyjnego i technik obliczeniowych na kształtowanie i estetykę obiektów mostowych (Kazimierz Flaga)
Rozdział 5. Od Roberta Maillarta do Christiana Menna. Piękno mostów betonowych "zaklęte" w rozwiązaniach konstrukcyjnych (Kazimierz Flaga)
Rozdział 6. Kształtowanie i estetyka mostów miejskich (Kazimierz Flaga, Krystyna Januszkiewicz)
Rozdział 7. Analiza architektoniczno-estetyczna dzieł mostowych Santiago Calatravy na tle jego twórczości (Krystyna Januszkiewicz)
Rozdział 8. Analiza architektoniczno-konstrukcyjna najnowszych polskich obiektów mostowych (Andrzej Hrabiec, Kazimierz Flaga)

Przypisy
Bibliografia
Źródła ilustracji