Główne nurty historyzmu i eklektyzmu w sztuce XIX wieku. Tom I architektura

ISBN 978-83-7242-589-8

Oprawa:  miękka,  Format: 20,5x27 cm, Stron: 414,  2005 r.

 

Kompendium, poświęcone głównym nurtom, ale nie wszystkim, historyzmu i eklektyzmu w sztuce - najdłuższego w dziejach nowożytnej cywilizacji stulecia, powstało z pilnej potrzeby dydaktycznej. Sztuka XIX wieku jest obecnie przedmiotem niesłychanie pogłębionych badań naukowych w zakresie zarówno historii sztuki, jak i konserwacji zabytków. Stała się wręcz modna jako temat eseistyki i popularyzacji rezultatów tej działalności. Powstała ogromna literatura na ten temat zarówno krajowa, jak i obca, a wraz z nią konieczność stworzenia czegoś w rodzaju przewodnika w gąszczu owej szalenie skomplikowanej problematyki.

Niniejszy podręcznik ma ambicje spełnić ten cel. Praca adresowana jest przede wszystkim do uczęszczających na prowadzony przez autorkę wykłady z historii sztuki stentów Wydziału Architektury. Od lat bowiem daje się zaobserwować zwiększające zainteresowanie słuchaczy zagadnieniami sztuki i architektury tego okresu. Rosnąca ciekawość i głód wiedzy tych zagadnień podyktowane są względami zarówno intelektualnymi, jak i pragmatycznymi. Z jednej strony, nie chcą być gorsi od swoich zagranicznych koleżanek i kolegów w zakresie erycji historycznej, a z drugiej - coraz częściej, już na początku praktyki zawodowej, stykają się z kwestiami projektowania w środowisku historycznym, które nie było dotąd uznane za zabytkowe lub też jego wartość była lekceważona. W każdym mieście czy miasteczku w Polsce można spotkać przykłady XIX-wiecznej architektury, znane i uznane - umieszczone w przewodnikach oraz objęte ochroną konserwatorską.

 

Spis treści:
Od Autorki    
Część ogólna  
Wokół zagadnienia definicji   
Z kart historii historyzmu
Neostyle czy kostiumy historyczne

Część szczegółowa
1 Neogotyk
2 Neostyle wczesnochrześcijańskie i neoromanizm
3 Neorenesans i jego filiacje
4 Neobarok i neorokoko
5 Neobizantynizm oraz nurty orientalne i egzotyczne

Posłowie czyli styl ok 1900
Bibliografia 
Źródła ilustracji
Indeks