Harmonizowanie rozwoju urbanistycznego terenów miejskich - wybrane zagadnienia

Oprawa:miękka, Format: 24x17 cm, Stron: 206, 2013 r.

Spis treści:
Wstęp

Rozdział I - Wprowadzenie
1. Wprowadzenie
2. Uzasadnienie wyboru tematu
3. Problem badawczy
4. Cel i znaczenie badawcze pracy
5. Zakres badań
6. Metoda badawcza i układ pracy
7. Stan badań
7. 1. Przegląd literatury przedmiotu
7. 2. Przegląd ważniejszych osiągnięć legislacyjnych
7. 3. Materiały źródłowe
8. Podstawowe pojęcia

Rozdział II
Część I. Człowiek w środowisku miejskim - potrzeby i realizacje
1. Wprowadzenie
2. Cechy terenów miejskich i czynniki ich przemian
2. 1. Otoczenie - miejsce
2.1.1. Lokalizacja
2.1.1.1. Cechy fizyczne lokalizacji
2.1.1.2. Cechy ekonomiczne lokalizacji
2.1.2. Sąsiedztwo
2.1.2.1. Struktury miejskie
2.1.2.2. Infrastruktura
2.1.2.3. Środowisko
2.1.3. Bynek/mieszkanie
2. 2. Mieszkańcy - potrzeby
2.2.1. Człowiek i jego potrzeby
2.2.2. Człowiek w przestrzeni - reakcje
3. Podsumowanie

Część II. Cechy przestrzeni miejskich. Cele ich kształtowania w sposób zrównoważony
1. Wprowadzenie
1.1. Cele środowiskowe
1. 2. Cele społeczno-ekonomiczne4 Krystyna Paprzyca - Harmonizowanie rozwoju urbanistycznego terenów miejskich
1. 3. Cele techniczne i technologiczne
1.3.1. Bynek
1.3.2. Infrastruktura
2. Podsumowanie

Rozdział III - Harmonizowanie rozwoju urbanistycznego terenów miejskich poprzez konkurencyjność
1. Wprowadzenie
2. Zróżnicowanie społeczne. „Kapitał społeczny" - kreatywność lzi
3. Cechy unowocześniania struktur miejskich - kreatywność
3.1. Koncentracja. Skuteczność harmonizowania rozwoju struktur miejskich
3. 2. Różnorodność funkcjonalno-użytkowa
3. 3. Uniwersalność i elastyczność funkcjonalno-użytkowa
4. Przykładowe rozwiązania projektów architektoniczno-urbanistycznych dotyczące harmonizowania rozwoju urbanistycznego na terenach miejskich
5. Podsumowanie

Rozdział IV - Wnioski końcowe
Spis ilustracji
Spis tabel
Bibliografia
Streszczenia