Historia rozwoju urbanistycznego Krakowa w zarysie

  • 35,00 zł
  • Niedostępny
ISBN 978-83-65991-77-5
Oprawa: miękka, Format: A4, Stron: 142, 2019 r.
 

Historia rozwoju urbanistycznego Krakowa w zarysie wraz z reprodukcjami historycznych planów miasta.

Podręcznik przedstawia zarys rozwoju urbanistycznego Krakowa od czasów najdawniejszych do współczesnych. Wobec ogromu tematu, jakim jest historia rozwoju urbanistycznego Krakowa, opracowanie jest pewnym skrótem, szkicem. Przekształcenia urbanistyczne mają charakter ciągły, będąc wypadkową wielu czynników, zdarzeń i procesów, a zatem charakter  w znaczym stopniu indywidualny w poszczególnych ośrodkach. Walorem tej pracy jest bogata część ilustracyjna zawierająca autorskie rekonstrukcje urbanistyczne oraz reprodukcje planów, widoków i opracowań wraz z samodzielnymi autorskimi opisami. Reprodukcje to głównie orginalne, historyczne materiały kartograficzne, projektowe, a także kilka opracowań badawczych. Daje to przegląd rozwoju miasta od średniowiecza po Nową Hutę.

 
Podrozdziały:
- Krakowski zespół osadniczy przed 1257
- Kraków lokacyjny 1257-1335
- Kraków i kolejne miasta lokacyjne 1335-1850
- Twierdza Kraków i Wielki Kraków 1850-1949
- Nowa Huta i Wielka rozbudowa Krakowa 1949-1988
- Dalszy rozwój Krakowa po 1988 roku