Inteligentna wrażliwość współczesnych ścian

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 212, 2010 r., fotografie i rysunki czarno-białe

W monografii przedstawiono problematykę związaną z kształtowaniem ścian we współczesnych architekturze, której koncepcje uwzględniają formalne i fizyczne relacje z naturą. Adaptacyjność fasady do środowiska zewnętrznego w trosce o ochronę przyrody i mikroklimat wewnętrzny określa stopień jej "inteligencji". Taką funkcjonalną rolę odgrywają elewacje w obiektach realizujących program strategii zrównoważonego rozwoju. Dzięki postępowi technologicznemu i doskonaleniu właściwości materiałów budowlanych, powłoki stały się "skórą", skutecznie ochraniającą zamieszkanie człowieka. W zależności od przyjętej koncepcji, ściany mają różnorodną strukturę, organizację, a nawet funkcję, ponieważ realizują również indywidualne programy twórcze, odzwierciedlające złożone przemiany ponowo-czesnego społeczeństwa. Na przykładach zrealizowanych obiektów, głównie europejskich i dla porównania - w innych strefach klimatycznych, zanalizowano koncepcje: przeszklonych elewacji, tzw. podwójnych fasad wentylowanych, ścian z dodatkowymi systemami, regulującymi dostęp promieniowania słonecznego i świetlnego. 

Zakres opracowania objął również przykłady powłok, które odzwierciedlają zachwyt formami przyrody i zjawiskami zachodzącymi w naturze. Uwzględniono kierunki rozwoju badań, które wyznaczane są min. przez kryterium wielofunk-cyjności fasad. Przedstawiono programy artystyczne cyberachitektury, ponieważ rzeczywistość wirtualna jest dla awangardowych projektantów również tworzywem formy. Ocena rozwiązań technicznych i technologicznych uzupełniona została analizą funkcji estetycznych. Współczesna elewacja wykazuje dążność do interpretacyjnej otwartości, ruchu, transparentności, dematerializacji i interakcji z obserwatorem. Poszukiwanie nowego wyrazu plastycznego ściany polega również na coraz większym uaktywnieniu jej detalu. Zmiany te są szczególnie widoczne w koncepcjach hybrydowych, w których instalacje przetwarzające promieniowanie słoneczne same są bulcem struktury, a także w fasadach oczekujących na projektowane z zewnątrz barwne i medialne obrazy. Część analityczną, która objęła także rozwiązania uwzględniające ochronę wartości kultury, zakończono rozdziałem, który ma charakter syntezy.

Spis treści:
Przedmowa
Rozdział 1. Podstawy projektowania architektoniczno-budowlanego ukierunkowane na poszanowanie energii i środowiska
   1.1. Miejsce i rola fizyki budowli we współczesnym budownictwie
    1.2. Dylematy projektantów niskoenergochłonnych budynków mieszkalnych i im podobnych
    1.3. Wybrane przepisy dotyczące mikroklimatu pomieszczeń, ochrony cieplnej oraz poszanowania energii
    1.4. Szczegółowe wymagania dotyczące ochrony cieplnej pomieszczeń
Rozdział 2. Charakterystyka cieplno-wilgotnościowa przegród budowlanych
    2.1. Fizykalne podstawy wymiany ciepła
    2.2. Współczynnik przenikania ciepła
    2.3. Obliczeniowa temperatura wewnętrznej powierzchni przegrody nieprzezroczystej
    2.4. Kryterium uniknięcia ryzyka powierzchniowej kondensacji pary wodnej
    2.5. Rozkład temperatury w pionowym przekroju przegrody
    2.6. Rozkład ciśnienia cząstkowego pary wodnej dyfundującej przez przegrodę
Rozdział 3. Charakterystyka cieplna komponentów przezroczystych
    3.1. Współczynnik przenikania ciepła przez okno, drzwi balkonowe lub świetlik
    3.2. Wynikowy współczynnik wymiany ciepła
    3.3. Wartość eksploatacyjna współczynnika wynikowego
    3.4. Sprawność ściany zewnętrznej z transparentną izolacją termiczną
Rozdział 4. Szczelność zewnętrznej obudowy pomieszczeń
    4.1. Stan powietrzny budynku i przegród budowlanych
    4.2. Wpływ filtracji powietrza na rozkład temperatury w przegrodzie porowatej
    4.3. Wymiana powietrza przez nieszczelne lub otwarte okna i drzwi
    4.4. Wypadkowa szczelność budynku
Rozdział 5. Charakterystyka termoenergetyczna budynku
    5.1. Sposoby kwantyfikacji jakości ochrony cieplnej pomieszczeń
    5.2. Algorytm sporządzenia charakterystyki termoenergetycznej
Rozdział 6. Charakterystyka helioenergetyczna budynku
    6.1. System pasywnego ogrzewania słonecznego
    6.2. Sprawność pozyskiwania ciepła w elementach kolektorowych budynku
    6.3. Efektywność energetyczna systemu pasywnego ogrzewania słonecznego
Rozdział 7. Ochrona cieplna pomieszczeń poza sezonem ogrzewczym
    7.1. Osobliwości bilansu ciepła w charakterystycznych okresach roku
    7.2. Wpływ masywności i struktury obudowy pomieszczeń
    7.3. Ocena jakości ochrony cieplnej pomieszczeń w lecie
Rozdział 8. Racjonalizacja ochrony cieplnej i charakterystyki energetycznej budynku
    8.1. Minimalna grubość warstwy termoizolacyjnej w przegrodzie zewnętrznej
    8.2. Graniczna izolacyjność termiczna zewnętrznej obudowy pomieszczeń
    8.3. Optymalizacja wartości współczynnika przenikania ciepła
    8.4. Optymalizacja wymiarów i kształtu budynku mieszkalnego
    8.5. Racjonalna struktura i zwartość obudowy pomieszczeń
    8.6. Bynek niskoenergochłonny - pojęcie i klasyfikacja standardów

Bibliografia
Leksykon pojęć, definicji i umownych oznaczeń stosowanych w fizyce oraz architechnologii budynków niskoenergochłonnych