Konstrukcje szklane i aluminiowo-szklane

ISBN:978-83-7242-997-1

Oprawa: miękka, Format:  B5, Stron: 207, 2020 r.

Rozwój nowoczesnego budownictwa i związane z tym poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie estetyki i funkcjonalności budynków reprezentacyjnych w centrach dużych miast stało się przyczyną zainteresowania szkłem. Wdrożenie nowej, wysokowydajnej technologii produkcji szkła płaskiego float, w powiązaniu z rosnącymi wymaganiami budownictwa dotyczącymi nowych funkcji szkła, doprowadziło do znacznego rozwoju teorii konstrukcji szklanych Wieloletnie badania naukowe prowadzone w krajach Unii Europejskiej zostały zwieńczone opracowanym dokumentem CEN/TC 250 N 1060, który został zredagowany w ramach prac Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego nad drugą edycją eurokodów .

W wydaniu tym zaproponowano poszerzenie pierwszej edycji między innymi o rekomendacje wz. projektowania konstrukcji szklanych, a w szczególności o nowoczesne procedury w zakresie obliczania konstrukcji budowlanych szklanych. W Polsce zaproponowane w dokumencie procedury nie są powszechnie znane, a ich implementacja do norm projektowania wymaga przeprowadzenia weryfikacji krajowej oraz popularyzacji, co podejmuje niniejsza praca. Jednolite konstrukcje szklane są budowane sporadycznie i mają charakter budownictwa eksperymentalnego. Powszechne zastosowanie znalazły konstrukcje mieszane, a w szczególności aluminiowo-szklane, z których projektuje się systemowe przegrody wewnętrzne i zewnętrzne budynków oraz stolarkę okienną i drzwiową. Systemy fasadowe przeznaczone do wykonywania lekkich ścian osłonowych i wypełniających charakteryzują się wysoką estetyką, zapewniając jednocześnie trwałość i wytrzymałość obudowy.

W monografii przedstawiono podstawy teoretyczne i rekomendacje prenormy (z pominięciem połączeń) umożliwiające poprawne modelowanie i wymiarowanie takich konstrukcji.

SPIS TREŚCI:

Wykaz ważniejszych oznaczeń  5
Przedmowa  7

Część I. Konstrukcje szklane  9

1. Technologia wytwarzania szkła  11
1.1. Wprowadzenie  11
1.2. Proces wytwarzania szkła  14
1.3. Wyroby ze szkła budowlanego  19
1.4. Badania właściwości mechanicznych szkła  23
1.4.1. Badania szkła monolitycznego  23
1.4.2. Badania szkła powlekanego  27
1.4.3. Badania szkła warstwowego  28
1.4.4. Badania szyb zespolonych  32

2. Projektowanie konstrukcji szklanych  35
2.1. Elementy niezawodności konstrukcji szklanych  35
2.1.1. Zarządzanie niezawodnością w fazie projektowania konstrukcji  35
2.1.2. Zarządzanie niezawodnością w trakcie wykonania i montażu konstrukcji  39
2.1.3. Wytrzymałość charakterystyczna szkła monolitycznego  41
2.1.4. Wytrzymałość obliczeniowa szkła monolitycznego  42
2.2. Obliczenia statyczne płyt szklanych  44
2.2.1. Płyty ze szkła monolitycznego  44
2.2.2. Płyty ze szkła warstwowego  52
2.2.3. Płyty z szyb zespolonych komorowych  60
2.3. Warunki stateczności konstrukcji szklanych prętowych  63
2.3.1. Nośność ściskanych prętów ze szkła monolitycznego  64
2.3.2. Nośność ściskanych prętów ze szkła klejonego  67
2.3.3. Nośność belek-żeber zginanych płasko  69
2.3.4. Nośność prętów ściskanych mimośrodowo  70
2.4. Warunki stateczności miejscowej tarcz szklanych  75
2.5. Warunki użytkowalności prętów i płyt szklanych  78
2.6. Przykłady obliczania konstrukcji szklanych  79
2.6.1. Projekt szyby komorowej drzwi tarasowych przesuwnych PCV  79
2.6.2. Projekt stopnic schodów ze szkła warstwowego  86
2.6.3. Projekt pomostu komunikacyjnego w budynku handlowym  89
2.6.4. Projekt zadaszenia wejścia do budynku  94
Załącznik I-1. Tablice pomocnicze do obliczeń statycznych belek i płyt ze szkła warstwowego 100
Załącznik I-2. Tablice pomocnicze wg [30] do obliczeń płyt monolitycznych podpartych punktowo  108

Część II. Konstrukcje aluminiowo-szklane  111

3. Właściwości aluminium i jego stopów  113
3.1. Technologia produkcji stopów aluminium  113
3.1.1. Wprowadzenie  113
3.1.2. Procesy hutnicze  114
3.1.3. Struktura stopów aluminium  118
3.1.4. Oznaczenia stopów do obróbki plastycznej  122
3.2. Wyroby hutnicze dla budownictwa  123
3.3. Minima hutnicze wyrobów aluminiowych  127
3.4. Wybrane systemy aluminiowo-szklane Aluprof  134
3.4.1. Systemy fasadowe  134
3.4.2. Systemy ścian działowych i przegród przeciwpożarowych  139

4. Aluminiowe konstrukcje prętowe  143
4.1. Modele obliczeniowe  143
4.2. Klasyfikacja przekrojów aluminiowych  147
4.3. Warunki nośności przekrojów i prętów aluminiowych  153
4.3.1. Charakterystyki efektywne przekrojów klasy 4  153
4.3.2. Formuły nośności przekrojów aluminiowych  157
4.3.3. Formuły nośności prętów aluminiowych  164
4.3.4. Przykład obliczeń fasady aluminiowo-szklanej   170
4.4. Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji aluminiowo-szklanych  186

5. Podsumowanie  197
Literatura  199
Normy 201
Materiały pomocnicze 203
Streszczenie 205 Summary 206 Zusammenfassung 207