Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czeladzi

  • 19,00 zł

Oprawa: miękka, Format: 21x23 cm, Stron: 123, 2010 r., bardzo liczne fotografie i rysunki barwne i czarno-białe


 
Autor publikacji Zbigniew Jan Białkiewicz (profesor Wydziału Architetury Politechniki Krakowskiej) jest rodzinnie związany z Czeladzią. Od wielu lat prowadzi badania nad historią i architekturą miasta. Publikacja ta jest rozprawą monograficzną o dużym znaczeniu dla historii architektury przełomu XIX i XX wieku na Śląsku, napisaną pofesjonalnie i opartą na warsztacie naukowym, a zarazem przystępną dla szerszego ogółu, napisaną potoczystym, zrozumiałym językiem. Książka jest propozycją znaczącą dla promocji miasta i jego zabytków oraz dla środowiska profesjonalnego.

Praca opiera się w dużej mierze na niepublikowanych dotąd kronikach parafialnych, opracowanych przez księdza kanonika Józefa Sobczyńskiego. Przedstawiają one bardzo dużą wartość źródłową dla poznania dziejów budowy „śląskiej Notre Dame”, gdyż „wystarczy jedno spojrzenie na katedralny rozmach tej świątyni i jej harmonijne piękno, zarówno w zakresie zewnętrznej, jak i wewnętrznej architektury, by przyznać, iż nie jest to określenie nieuzasadnione”. Celem publikacji jest przybliżenie architektonicznej sylwetki kościoła oraz rozważenie kwestii autorstwa projektu świątyni. Książka zawiera bardzo bogaty materiał ikonograficzny, będący doskonałym dopełnieniem pasjonującej rozprawy nie pozbawionej wątków sensacyjnych.

 
Spis treści:
Wypowiedź burmistrza Miasta Czeladzi
Wypowiedź proboszcza Parafii św. Stanisława BiM w Czeladzi 
Wstęp
Dzieje budowy kościoła
Architektura kościoła w Czeladzi
Kwestia autorstwa 
Kościół w Czeladzi a neoromańska architektura sakralna na Śląsku na przełomie XIX i XX wieku
Aneks