Kosztorysowanie robót budowlanych z programem ZUZIA 11

  • 29,00 zł

ISBN 978-83-7242-7847

Oprawa: mięka, Format: B5, Stron: 137, 2014 r.


Podręcznik akademicki jest przeznaczony dla stentów wyższych uczelni technicznych. Umożliwia poznanie zagadnień związanych z kosztorysowaniem oraz tworzeniem kosztorysów w zakresie wymaganym przez programy nauczania na kierunku Budownictwo. Stanowi też pomoc w nauce dla stentów stiów podyplomowych, uczniów szkół średnich o profilu budowlanym, a także uczestników kursów i każdego zainteresowanego problemami kosztorysowania robót budowlanych. Został opracowany na bazie wieloletnich doświadczeń dydaktycznych autorów.

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie zagadnień związanych z kalkulowaniem kosztów robót budowlanych.
Podręcznik składa się z dwóch części. W pierwszej, w każdym kolejnym rozdziale, zawarto niezbędne wprowadzenie teoretyczne związane z kosztorysowaniem, a następnie zdefiniowano zadania wraz z koniecznymi wskazówkami do samodzielnego wykonania. Drugą część podręcznika stanowią rozwiązania przedstawionych w części pierwszej zadań, które wykonano w programie do kosztorysowania ZUZIA 11.

Należy zaznaczyć, że w zależności od posiadanej wersji programu przedstawione widoki ekranu rozwiązanych zadań oraz sposób postępowania przedstawiony we wskazówkach mogą się nieznacznie różnić.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

1. Opis programu ZUZIA 11

2. Podstawy kalkulacji kosztorysowej
2.1. Podstawy finansowane - ceny jednostkowe robót, ceny czynników produkcji i wskaźniki narzutów
2.2. Podstawy rzeczowe - katalogi zawierające nakłady rzeczowe
2.3. Podstawy techniczne - przedmiarowanie na podstawie dokumentacji
projektowej
2.3.1. Obliczanie przedmiaru i obmiaru robót
2.3.2. Przedmiar i obmiar robót - zmienne globalne i zmienne lokalne
2.4. Struktura kosztorysu

3. Oszacowania kosztowe - zadania podstawowe
3.1. Kalkulacja uproszczona
3.2. Kalkulacja szczegółowa
3.2.1. Kalkulacja z bezpośrednim wykorzystaniem bazy katalogowej
3.2.2. Kalkulacja w wykorzystaniem interpolacji i ekstrapolacji
3.2.3. Kalkulacja przez analogię
3.2.4. Kalkulacja indywidualna
3.2.5. Kalkulacja własna

4. Oszacowania kosztowe - zadania zaawansowane
4.1. Pozycja złożona i element scalony
4.2. Zmiana sposobu kalkulacji
4.3. Kosztorys złożony
4.4. Wariantowanie rozwiązań
4.5. Weryfikacja kosztorysu

5. Dodatkowe funkcje w programie - współpraca z innymi programami
5.1. Wymiana danych między programami kosztorysowymi
5.2. Eksport/import do EXCELA
5.3. Import przedmiaru z programu METRICAD 2
5.4. Import przedmiaru z pliku PDF

6. Wykonanie przykładowego kosztorysu inwestorskiego
6.1. Zawartość kosztorysu
6.2. Sprawdzenie kompletności wykonanego kosztorysu
6.3. Wydruk kosztorysu

7. Wybrane opcje dodatkowe

Literatura

Rozwiązania ćwiczeń
Rozwiązania ćwiczeń z rozdziału 2.
Rozwiązania ćwiczeń z rozdziału 3.
Rozwiązania ćwiczeń z rozdziału 4.
Rozwiązania ćwiczeń z rozdziału 5.