Kraków - Wybrane problemy ewolucji struktury miejskiej

  • 30,00 zł

ISBN/ISSN: 978-83-7242-906-3
Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
Rok wydania: 2016
Język publikacji: polski
Ilość stron: 294
Format: 24x21
Wymiary: 24x21 cm
Rodzaj okładki: miękka

 

Zbiór artykułów na temat wybranych problemów ewolucji struktury miejskiej Krakowa.

 

 

Spis treści:

Jacek Gyurkovich

WSTĘP

Jacek Gyurkovich

Kraków – przyszłość przeszłości

Grażyna Schneider-Skalska, Andrzej Lorek

ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE KRAKOWA – WYBRANE OBSZARY, WYBRANE PROBLEMY

Mateusz Gyurkovich

WYBRANE KRAKOWSKIE HYBRYDOWE PRZESTRZENIE KULTURY JAKO PRZYKŁADY EWOLUCJI STRUKTUR MIEJSKICH

Beata Malinowska-Petelenz

NOWE KOŚCIOŁY KRAKOWA – WSPÓŁCZESNE REALIZACJE W KONTEKŚCIE STRUKTUR HISTORYCZNEGO MIASTA

Agnieszka Matusik

EWOLUCJA SYSTEMU PRZESTRZENI PUBLICZNYCH WZGLĘDEM SYSTEMU HYDROLOGICZNEGO KRAKOWA

Mariusz Twardowski

STRACONE SZANSE. NIEZREALIZOWANE ZAŁOŻENIA MIESZKANIOWE W KRAKOWIE

Wojciech Wicher 

KRAKÓW. O FENOMENIE MIEJSC NIEDOSKONAŁYCH

Ewelina Woźniak-Szpakiewicz

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO A OBIEKTY CZASOWE PRZYKŁAD KRAKOWA

Filip Suchoń

KRAKÓW – MIASTO – FORTECA

 

 

 

 

Jacek Gyurkovich

Kraków – przyszłość przeszłości 

Streszczenie:

Kraków w XXI wieku jest miastem aspirującym do miana metropolii europejskiej. Unikalne dziedzictwo kultury, w tym Stare Miasto i śródmiejskie historyczne zespoły urbanistyczne, Wieliczka z zabytkową Kopalną Soli, czy ─ paradoksalnie niechciana i nielubiana wcześniej Nowa Huta, to marketingowe atuty miasta, sprzyjające jego współczesnemu rozwojowi. Dynamicznie rozwijana uniwersytecka tradycja sprzyja transformacji miasta w kierunku „inteligentnego miasta i innowacyjnej gospodarki” i bzi nadzieję na pozytywne skutki przestrzenne tej transformacji.

           

 

Grażyna Schneider-Skalska, Andrzej Lorek

ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE KRAKOWA – WYBRANE OBSZARY, WYBRANE PROBLEMY

Miejskie środowisko mieszkaniowe Krakowa to mozaika różnorodnych obszarów, form przestrzennych i obiektów powstałych w różnych okresach wielowiekowego miasta. Problemem współczesności jest osiągnięcie dobrej jakości środowiska mieszkaniowego w każdym obszarze, przy uwzględnieniu jego specyfiki i rosnących wymagań użytkowników. Autorka stara się wskazać dobre cechy środowiska mieszkaniowego w charakterystycznych dla miasta obszarach i odnieść je do obszarów powstałych po 1990 roku. Wskazuje negatywne zjawiska jakie zaistniały w tych obszarach, takie jak dezintegracja przestrzenna, zagęszczenie, brak ciągłości struktury przy często atrakcyjnej formie architektonicznej i wysokiej jakości materiałów i detalu.

 

Agnieszka Matusik 

EWOLUCJA SYSTEMU PRZESTRZENI PUBLICZNYCH WZGLĘDEM SYSTEMU HYDROLOGICZNEGO KRAKOWA

streszczenie

Kraków to miasto, którego rozwój w znacznym stopniu warunkował system wodny. Sąsiedztwo rzeki Wisły oraz jej dopływów stworzyło dogodną sytuację obronną, komunikacyjną oraz tożsamościową dla rozwijającego się modelu miasta. Na przestrzeni wieków zmieniał się zarówno sam układ hydrologiczny miasta, jak i warunkowany nim system przestrzeni publicznych.

Artykuł porusza tematykę przemian systemu hydrologicznego jako swoistej osnowy dla dynamicznych przemian modelu urbanistycznego Krakowa jako miasta nadbrzeżnego.

  

Wojciech Wicher

Kraków. O fenomenie miejsc niedoskonałych 

W artykule przedstawione zostało zjawisko "drugiego życia" miejsc, które przetrwały do dzisiejszych czasów, opuszczone i zaniedbane, często bez możliwości powrotu do swoich pierwotnych funkcji. Na przykładzie Krakowa przedstawiony zostaje fenomen miejsc niedoskonałych – opuszczonych, zaniedbanych, zawieszonych w efemerycznym bycie, które stały się przedmiotem biznesowych kalkulacji, mniej lub bardziej poważnych planów i debat nad ich przyszłością. W międzyczasie i jakby na marginesie tych rozważań stały się, na przekór swojemu statusowi, miejscami modnymi wypromowanymi siłą oddolnych inicjatyw, potwierdzającymi potencjał i witalność miasta w każdej jego części i postaci. To zjawisko, jakkolwiek mające w Krakowie sprzyjające podłoże kulturowe czy wręcz tradycję, dzieje się na trną do przeoczenia skalę.

Czy ujawnione w ten sposób zapotrzebudowanie na miejsca oferujące spędzanie czasu w otoczeniu niezobowiązującej przestrzeni to z zasady przedsięwzięcia tymczasowe, pozostające bez znaczenia i wpływu na obecny i przyszły bilans życia publicznego?

Czy nieprzewidziany sukces miejsc niedoskonałych coś zmienia i znaczy dla tych, którzy zostali powołani z urzędu do moderowania rozwoju i życia miasta, czy pozostają dla nich wyłącznie stadium przejściowym i marginalnym?

 

Filip Suchoń

Kraków – miasto – forteca

Abstrakt:

Tekst opisuje strukturę XX-wiecznych fortyfikacji tzw. nowego rdzenia Twierdzy Kraków i jej związek z późniejszym rozwojem przestrzennym miasta.

Kształt współczesnego Krakowa zaczął krystalizować się na początku ubiegłego stulecia. Był przejawem specyficznych okoliczności – miasto pozostawało pod obcym panowaniem, funkcjonując jako hybrydowy organizm miasta-twierdzy.

Powiązane z funkcjonowaniem fortyfikacji regulacje prawne - strefy zakazu zabudowy, stanowiły m.in. jedno z istotnych uwarunkowań kształtowania podstaw rozwoju Wielkiego Krakowa. Zmiana stosunków własnościowych gruntów, wobec wykupu i wywłaszczeń dokonanych jeszcze przez austriackie władze wojskowe, zaważyła na strukturze terenów zamkniętych w obrębie miasta, użytkowanych następnie przez dziesięciolecia przez Wojsko Polskie.

 

 

MARIUSZ TWARDOWSKI

STRACONE SZANSE. NIEZREALIZOWANE ZAŁOŻENIA MIESZKANIOWE W KRAKOWIE. 

Streszczenie:

Zabudowa mieszkaniowa Krakowa naszpikowana jest nowymi przykładami osiedli i budynków wielorodzinnych ostatnich piętnastu lat, w których regularnie pojawiają się błędy i ułomności związane z wciąż rozwijającą się gospodarką. Wpływa ona w negatywny sposób na rozwój i życie mieszkańców, funkcjonalność budowli, kompozycję elewacji. Bardzo często, w interesujący sposób starają się rozwiązywać powyższe problemy architekci w projektach, które nie zostały zrealizowane. Z różnych powodów zostały odrzucone, głównie przez deweloperów. Wybierali oni projekty, w których dominowała ilość uzyskanych metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej a lepszy przelicznik zysków ze sprzedanego metra kwadratowego brał górę nad przestrzeniami półprywatnymi, wygodą przyszłych mieszkańców, lepszymi rozwiązaniami funkcjonalnymi. Niezrealizowane projekty ilustrują jednak wiele ciekawych i dobrych rozwiązań, na które należy zwrócić uwagę