Krzyże nagrobne, kapliczki i figury w małej architekturze krajobrazu Krakowa i okolic

ISBN 8372422095

Okładka: miękka, Format: 14,5x21 cm, Stron: 45, 2002 r., fotografie kolorowe i czarno-białe, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Ze wstępu: "Wyróżnikami krajobrazów katolickiej Polski, szczególnie wsi i małych miasteczek, są unikatowe znaki kulturowe, do których między innymi należą figury, kapliczki i krzyże przydrożne czy nagrobne. Trzeba je chronić zachowując tożsamość miejsca. Jest to jednocześnie wyraz szacunku dla tysiącletniej Polski i umiłowania ojczystej ziemii."

Książka tańsza niż ksero!!!

Spis treści:

Tytułem wstępu
Krzyże na polach i cmentarzach wojskowych
Geneza kapliczek słupowych
Krzyże oraz kaplice na Litwie i Podkarpaciu
Krzyże w naszym krajobrazie
Krakowska legenda o Matce Boskiej Łaskawej
Kościół patronacki Politechniki Krakowskiej
Latarnie umarłych
Kult Najświętszej Marii Panny
Kapliczki - zapisem krajobrazu zurbanizowanego
Literatura
Fotografie