Budownictwo

Analiza drgań budynków ścianowych o średniej wysokości podlegających wstrząsom górniczym z wykorzystaniem sieci neuronowych

Analiza drgań budynków ścianowych o średniej wysokości podlegających wstrząsom górniczym z wykorzystaniem sieci neuronowych

Analiza drgań budynków ścianowych o średniej wysokości podlegających wstrząsom górniczym z wykorzystaniem sieci neuronowych

29,00 zł
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa budowlanego i jego otoczenia

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa budowlanego i jego otoczenia

W podręczniku tym zostały omówione analizy strategiczne ułatwiające podejmowanie decyzji o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorstwa.

29,00 zł
Badania relacji partnerskich przedsiębiorstw budowlanych

Badania relacji partnerskich przedsiębiorstw budowlanych

Podręcznik wydawnictwa Politechniki Krakowskiej.

29,00 zł
Balloon frame. Uwagi o budownictwie domów mieszkalnych w krajach rozwiniętych

Balloon frame. Uwagi o budownictwie domów mieszkalnych w krajach rozwiniętych

Książka tańsza niż ksero!!! Uwagi o budownictwie domów mieszkalnych w krajach rozwiniętych to pomoc dydaktyczna dla studentów wydziału architektury i urbanistyki....

Dokumentacja przetargowa i kosztowa w budowlanym procesie inwestycyjnym

Dokumentacja przetargowa i kosztowa w budowlanym procesie inwestycyjnym

Podręcznik może stanowić pomoc dla studentów na kierunku budownictwo w rozszerzeniu wiedzy z takich przedmiotów, jak: zarządzanie procesem inwestycyjnym, kosztorysowanie czy organizacja budownictwa....

19,00 zł
Energia słońca w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego - ewolucja koncepcji na przestrzeni wieków

Energia słońca w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego - ewolucja koncepcji na przestrzeni wieków

Praca stanowi autorski, oryginalny wkład w badania nad energooszczędnymi, wykorzystującymi energię słońca rozwiązaniami architektoniczno-urbanistycznymi.

38,00 zł
Geodezja inżynieryjno-budowlana

Geodezja inżynieryjno-budowlana

W podręczniku pokazano szerokie spektrum technik geodezyjnych potrzebnych inżynierowi budowlanemu w realizacji inwestycji.   

22,00 zł
Inteligentna wrażliwość współczesnych ścian

Inteligentna wrażliwość współczesnych ścian

W monografii przedstawiono problematykę związaną z kształtowaniem ścian we współczesnych architekturze, której koncepcje uwzględniają formalne i fizyczne relacje z naturą.

Kanalizacja.  Podstawy projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

Kanalizacja. Podstawy projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

Praca ma charakter podręcznika akademickiego, zawierającego wiedzę podstawową [klasyczną] z zakresu systemów kanalizacyjnych oraz nowości, które pojawiły się w ostatnim dwudziestoleciu w związku z powszechnym rozwojem nauki i techniki....

Konstrukcje szklane i aluminiowo-szklane

Konstrukcje szklane i aluminiowo-szklane

Rozwój nowoczesnego budownictwa i związane z tym poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie estetyki i funkcjonalności budynków reprezentacyjnych w centrach dużych miast stało się przyczyną zainteresowania szkłem. ...

48,00 zł
Koordynacja środowiska w kształtowaniu zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych

Koordynacja środowiska w kształtowaniu zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych

Przedmiot pracy stanowią działania oraz ich koordynacja, mająca na celu kształtowanie zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych.

30,00 zł
Kosztorysowanie robót budowlanych z programem ZUZIA 11

Kosztorysowanie robót budowlanych z programem ZUZIA 11

Podręcznik akademicki jest przeznaczony dla studentów wyższych uczelni technicznych.

29,00 zł
Metody wykonania ciepłochronnych ścian zewnętrznych

Metody wykonania ciepłochronnych ścian zewnętrznych

Mowa jest tutaj o oszczędności energii cieplnej, minimalizację kosztów ogrzewania budynku przy jednoczesnym zachowaniu komfortu cieplnego, wynikającego z posiadania ciepłych pomieszczeń, w których panuje odpowiednia temperatura i wilgotność powietrza sprzyjająca organizmowi ludzkiemu....

Obliczenia konstrukcji aluminiowych według EUROKODU 9

Obliczenia konstrukcji aluminiowych według EUROKODU 9

Niniejsza książka ma przyczynić się do wypełnienia luki wydawniczej w zakresie obliczeń konstrukcji aluminiowych, objętych rekomendacjami Eurokodu 9.

Odziaływania parasejsmiczne przekazywane na obiekty budowlane

Odziaływania parasejsmiczne przekazywane na obiekty budowlane

Niniejsze wydawnictwo dotyczy oddziaływań przekazywanych z podłoża na obiekty budowlane i ludzi w budynkach.

34,65 zł
Piękno konstrukcji mostowych

Piękno konstrukcji mostowych

Most staje się już świadomym elementem kształtowania krajobrazu miejskiego czy pozamiejskiego, jest przedmiotem doznań estetycznych oraz obiektem dumy mieszkańców....

68,00 zł
Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich

Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich

Praca dotyczy zagadnień związanych z zabudową potoków górskich.

21,00 zł
Procedura prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych

Procedura prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych

W pracy zdefiniowano pojęcie prekwalifikacji oraz przybliżono procedury certyfikacji stosowane w krajach unijnych, krótko scharakteryzowane procedury wstępnej selekcji wykonawców stosowane w Polsce i w innych krajach....

Stropy płytowe sprężone cięgnami bez przyczepności Teoria, Projektowanie, Badania

Stropy płytowe sprężone cięgnami bez przyczepności Teoria, Projektowanie, Badania

Od początków sprężania betonu kablobetonowe stropy płytowe stosowane są w wielu krajach jako cienkie, płaskie przegrody w budynkach.

35,00 zł
Strukturalne uszczelnianie przegród budowlanych z betonu

Strukturalne uszczelnianie przegród budowlanych z betonu

Zainteresowanie autorki obejmuje taki zakres nieszczelności betonu, który dyskwalifikuje go jako materiał do wykonania konstrukcji zbiornikowych

System bezmagazynowej pracy jednostek budowy i transportu

System bezmagazynowej pracy jednostek budowy i transportu

Monografia dotyczy zagadnienia realizacji prac budowlanych bez magazynowania przyobiektowego

21,00 zł
Technologia robót budowlanych

Technologia robót budowlanych

W pracy przedstawiono schemat organizacji procesu budowlanego, gdzie zaraz po zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny przy jego realizacji znajduje się model technologii procesu...

25,20 zł
Teoria sterowania w problemach optymalizacji konstrukcji i systemów

Teoria sterowania w problemach optymalizacji konstrukcji i systemów

Część pracy dotyczy teoretycznych podstaw zasady minimum i różnych możliwych sformułowań warunków koniecznych optymalizacji.

18,90 zł
Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej

Transport, zależnie od występujących warunków, obejmuje przemieszczanie mieszanki w różnych kierunkach, na odległości małe, nawet mniejsze od metra, ale często na kilkanaście lub kilkadziesiąt metrów, niekiedy także bardzo daleko,i nawet ponad 80 km, w przewozie drogowym....

38,00 zł
Wybrane badania i obliczenia konstrukcji budowlanych metodami probabilistycznymi

Wybrane badania i obliczenia konstrukcji budowlanych metodami probabilistycznymi

Niniejsza praca ma przyczynić się do wypełnienia luki wydawniczej w zakresie tematycznym objętym rekomendacjami eurokodu 1990 [15] i częściowo eurokodu 1991 [16]....

Zastosowanie technologii klejenia w metalowych konstrukcjach budowlanych

Zastosowanie technologii klejenia w metalowych konstrukcjach budowlanych

Zebrane i przedstawione w książce przykłady zastosowania technologii klejenie w budowlanych konstrukcjach metalowych okażą się przydatne w rozwiązywaniu niektórych zagadnień tej dziedziny wiedzy inżynierskiej....