Słowniki

Słownik psychologii architektury, wyd. 4

Słownik psychologii architektury, wyd. 4

Słownik psychologii architektury to podręcznik dla studentów architektury. Przedmiot "Psychologia percepcji" znalazł się wśród minimalnych wymagan stawianych przez Ministerstwo Edukacji propgramom nauczania na kierunku architektura i urbanistyka. Słownik podaje hasła w porządku alfabetycznym, często poparte przykładami charakterystycznych architektonicznych odniesień. Oprócz polskich haseł w nawiasach podane są ich odpowiedniki w językach obcych....

Architektura - Język specjalistyczny

Architektura - Język specjalistyczny

Skrypt dla obcokrajowców na poziomie A2+/B1

37,60 zł
Art Restoration Dictionary

Art Restoration Dictionary

ARD zawiera ponad 5000 haseł w języku polskim oraz ich angielskie ekwiwalenty związane z konserwacją-restauracją dzieł sztuki i zabytków (łącznie 10 356 haseł). ...