Małe miasta o układach historycznych w Polsce południowej

  • 35,00 zł

ISBN/ISSN: 978-83-65991-97-3

Oprawa: miękka, Format:  24x17 cm, Stron: 182, 2019 r.

 

Małe miasta stanowią ważny element sieci osadniczej Polski, m.in. ze względu na ich przewagę liczebną względem miast średnich i dużych. Są przedmiotem badań obejmujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe. Szczególnie wyróżniającą sie grupą małych miast są jednostki o zachowanych historycznych układach urbanistycznych, stanowiące świadectwo przemian funkcjonalno- przestrzennych kraju. Ich współczesna funkcja i struktura przestrzenna wydają się mieć istotne znaczenie w kontekście kształtowania dalszej polityki przestrzennej. Niniejsza monografia jest poświęcona zagadnieniom małych miast o genezie sięgającej okresu średniowiecza zlokalizowanych przede wszystkim na obszarze Polski Połniowej. Badania koncentrują się na analizie determinant rozwoju miast w Polsce oraz stium współczesnych uwarunkowań rozwoju wybranych przykładów małych miast. Celem pracy jest określenie przemian funkcjonalno-przestrzennych małych miast o zachowanym układzie historycznym i komparacja wybranych struktur miejskich z obszaru połniowej Polski.


Praca podzielona jest zasadniczo na dwie części - pierwsza, teoretyczna, przybliżająca uwarunkowania historyczne rozwoju małych miast, i druga, stanowiąca pogłębioną analizę wybranych przykładów.