Miejsce kościoła w mieście

Oprawa: miękka, Stron: 84, Format: 17x24 cm, 2007 r., liczne foto i rysunki kolorowe i czarno-białe

Celem pracy jest próba określenia roli budowli sakralnych w kształtowaniu przestrzeni współczesnego miasta, ich związków kompozycyjnych z otoczeniem, a także w definiowaniu czytelnego i zrozumiałego języka form przestrzennych. Autorka zastanawia się, w jakim stopniu współczesne świątynie stanowią znak w miejskim pejzażu kulturowym, a także, czy kościół, jako uosobienie tradycji, może tolerować nowe formy, które wyrosły na gruncie jej negocjacji. Jako laboratorium badawcze do szczegółowych analiz autorka wybrała twórczość sakralną Witolda Cęckiewicza. W Polsce, z uwagi na rozmaite, zwykle niesprzyjające warunki, w jakich powstały świątynie, często poziom stosowanych rozwiązań technicznych i konstrukcyjno-materiałowych, a także kształt architektoniczny, według krytyków architektury, pozostawia wiele do życzenia. Tutaj, gdzie komunizm panował przez wiele lat, a budowanie świątyń nie było możliwe, przy oczywistej roli Kościoła katolickiego w historii i w życiu współczesnych Polaków, stawianie kościołów było jednocześnie szukaniem recepty na na zdegradowane przestrzennie środowisko oraz walkę o „rząd dusz“.

Spis treści:
1. Wstęp
1.1. Uzasadnienie podjęcia tematu
1.2. Cel pracy
1.3. Teza pracy
1.4. Stań badań

2. Sacrum w mieście – tradycja a współczesność
2.1. Kościół jako kulturowe dziedzictwo epoki – rys historyczny
2.1.1. Odmienność obiektu sakralnego w pejzażu kulturowym
2.1.2. Kościół jako element porządkujący strukturę wnętrza urbanistycznego
2.1.3. Fasada i portal jako granica sacrum – profanum
Podsumowanie
2.2. Kościoły współczesne – poszukiwanie nowej przestrzeni sacraum
Katedra Zmartwychwstania Pańskiego – Evry
Kościół Serca Jezusowego – Monachium
Kościół Norte Dame de L’Arche D’Alliance – Paryż
Kościół Santa Maria de Canaveses – Marco de Canaveses
Kościół Norte Dame de la Pentecote w dzielnicy La Defense – Paryż
Jubileuszowy kościół Miłosierdzia Bożego – Rzym
Kościół pielgrzymkowy Pio Padre – San Giovanni Rotondo
Kościół Św. Jadwigi Królewskiej – Kraków
Kościół i klasztor Cystersów Matki Bożej Częstochowskiej – Kraków-Nowa Huta
Kościół Miłosierdzia Bożego – Kraków, os. Oficerskie
Podsumowanie

3. Przestrzenie sakralne Witolda Cęckiewicza
3.1. Twórczość sakralna Witolda Cęckiewicza
3.2. Obiekty sakralne Witolda Cęckiewicza – prezentacja i analiza wybranych przykładów
Katedra Diecezji Rzeszowskiej Najświętszego Serca Jezusowego – Rzeszów
Kościół  ks. Saletynów – Rzeszów, ul.Dąbrowskiego
Kościół Miłosierdzia Bożego – Kraków – Wzgórze Krzesławickie
Kościół Św. Brata Alberta – Kraków, Lotnisko – Czyżyny
Kościół Św. Krzyża – Zakopane, ul. Zamoyskiego
Kościół Matki Bożej Saletyńskiej – Kraków, ul. Cegielniana
Kościół Zesłani Duch Św. – Kraków, os. Ruczaj-Zaborze
Kościół Matki Bożej Pocieszenia – Kraków-Nowa Huta, ul. Bulwarowa
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – Kraków-Łagiewniki
Podsumowanie
3.3. Obiekty sakralne Witolda Cęckiewicza – aspekty kompozycyjne
3.3.1. Uwarunkowania przestrzenne i kompozycyjne
3.3.2. Forma
3.3.3. Wnętrze
Podsumowanie

4. Synteza – wnioski
4.1. Synteza
4.2. Wnioski
Literatura
Źródło ilustracji
Streszczenia