Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. Dziedzictwo kulturowe i wartosci przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Wybrane przykłady TOM IV

  • 28,00 zł

ISBN 0860-097X-548
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 202
Format: B-5
Wymiary: 24x17 cm
Rodzaj okładki: miękka

 

Problematyka zawarta w niniejszych tomach dotyczy tematyki planowania rozwoju terytorialnego w kontekście nowych idei oraz zagadnień projektowania urbanistycznego od skali założenia urbanistycznego do skali regionu. W artykułach, które mają charakter interdyscyplinarny i są autorstwa przedstawicieli środowiska naukowego, projektantów i planistów oraz pracowników samorządu terytorialnego różnych szczebli.

Położono szczególny nacisk na następujące zagadnienia:
- Nowe idee w urbanistyce i planowaniu przestrzennym;
- Obszary metropolitalne i problemy wielkich miast;
- Środowisko i region z uwzględnieniem roli i znaczenia małych miast;
- Zagadnienia społeczne, funkcjonalne i gospodarcze w planowaniu przestrzennym;
- Dziedzictwo kulturowe i wartości przyrodnicze w planowaniu przestrzennym - analizy przypadków;
- Wybrane instrumenty planowania przestrzennego, regionalnego i projektowania
urbanistycznego. Zagadnienia szczegółowe.

 

Spis treści:

Wprowadzenie

AGNIESZKA BRZOSKO-SERMAK, MONIKA PŁAZIAK
Rola dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego w rozwoju miast
nadgranicznych Polski wschodniej

LAURA KLIMCZAK
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce szansą ochrony terenów zielonych - prawda czy fikcja?

GRAŻYNA LASEK
Szlaki dziedzictwa architektury sakralnej w Europie - wybrane zagadnienia

MONIKA EWA ADAMSKA
Rola wartości dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego w lokalnym
rozwoju terytorialnym wsi Pokój

ANNA MAJEWSKA, MAŁGORZATA DENIS, DOROTA MAMCZAK
Powstrzymanie procesów rozpraszania miast i ochrona wartości kulturowych
i przyrodniczych szansą na zrównoważony rozwój miasta, na przykładzie Puław

MARIUSZ MIEDZIŃSKI
Rozwój, funkcjonowanie i zagospodarowanie Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego
Kołobrzeg

MICHAŁ KONIUSZ
Pałac w Sancygniowie (powiat pińczowski) i jego dzieje na przestrzeni wieków