O orientacji w przestrzeni miasta

Oprawa: miękka, Stron: 184, Format: 17x24 cm, 2013 r., fotografie i rysunki kolorowe i czarno-białe

Miasto jest środkiem naszego życia. Zmienia się wraz z nami i z kulturą, którą tworzymy, Stanowi istotny element naszej cywilizacji, pomaga chronić wartości. Refleksje nad miastem, jego historią, teraźniejszością i rozwojem jest przedmiotem wielu badań, prac, dzieł sztuki. Refleksja natury naukowej czy artystycznej ma w założeniu poziom pewnej syntezy, odkrycie jakiejś prawdy o mieście, prawdy istotnej, która sprawi, że inaczej, lepiej zrozumiemy, zobaczymy. Powodem takiej refleksji jest zawsze – mniej lub bardziej uświadomiona i chciana – praca nad miastem. Warsztat architekta i urbanisty, twórcy i naukowca nie tylko w pełni uprawnia do takiej refleksji, ale zalicza się do istotnych zobowiązań. Zobowiązaniem takim jest najpierw relacja konkretnych działań projektowych, wg talentu i woli szukania najlepszych rozwiązań odpowiadających na aktualne potrzeby lzi, dla których powstaje nowa przestrzeń i miejsce, w których powstaje. W naturalny sposób staje się ona zobowiązaniem szukania odpowiedzi na coraz bardziej zasadnicze pytania o miasto i miasta w ich konkretnej historii i morfologii, w myśleniu i dokonaniach innych , w sposobie realizacji rozwoju, w wysiłku społeczności i kultur. Przedmiotem pracy jest miasto w swoim wymiarze przestrzennym, który, zmienny w czasie, zbiera i scala wiele innych jego wymiarów i wątków. Celem pracy jest określenie istotnych relacji pomiędzy czytelnością formy urbanistycznej a uwarunkowaniami orientacji w przestrzeni miasta.

Spis treści:
Wstęp
Przedmiot, cel, zakres
Metoda i konstrukcja
Stan badań

Rozdział 1. Wprowadzenie
1.1. Istotne określenia: miasto, forma, forma urbanistyczna, kompozycja urbanistyczna, czytelność formy urbanistycznej, orientacja przestrzenna

Rozdział 2. Przestrzeń współczesnego miasta – wybrane teorie
2.1. Miasto jako całość w przestrzeni i czasie
2.1.1. Czterowymiarowa pojemność
2.1.2. Normatywne teorie miasta
2.1.3. Historyczny aspekt formy urbanistycznej
2.1.4. Teorie rozwoju przestrzeni miasta
2.2. Teorie elementów formy urbanistycznej
2.2.1. Elementy tworzące tkanki urbanistycznej
2.2.2. Artefakty
2.2.3. Wnętrza w skali urbanistycznej
2.2.4. Elementy krystalizujące plan miasta
2.3. Kompozycja urbanistyczna
2.3.1. Kompozycyjne strategie
2.3.2. Współczesne uwarunkowania kompozycji urbanistycznej
2.3.3. Treść i reguły kompozycji urbanistycznej
2.4. Podsumowanie

Rozdział 3. Przestrzeń w okół człowieka
3.1. Uwarunkowania antropologiczne, psychologiczne, socjologiczne i semiologiczne
3.1.1. Postawa antropologiczna
3.1.2. Obraz psychologiczny człowieka
3.1.3. Percepcja przestrzeni
3.1.4. Społeczność w przestrzeni miasta
3.1.5. Miasto miejscem twórczego spotkania osób
3.1.6. Informacje i znaczenia. Orientujące kody formy urbanistycznej
3.2. Uwarunkowania poznawcze przestrzeni urbanistycznej
3.2.1. Penetracja tkanki urbanistycznej
3.2.2. Budowanie i sekwencje wnętrz, powiązania
3.2.3. Obraz miasta
3.3. Pomiędzy budową formy a jej percepcją
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4. Uwarunkowania orientacji w przestrzeni miasta
4.1. Podstawy orientacji w przestrzeni miasta
4.2. Orientacja a procesy poznawcze i emocjonalne
4.3. Orientacja a społeczny wymiar przestrzeni
4.4. Orientacja w ujęciu ekologicznym
4.5. Orientacja a miejska reklama
4.6. Kultura przestrzenna
4.6.1. Ruch i trwanie, skala przestrzenna, percepcja przestrzeni i czasu
4.6.2. Struktura miasta i intuicja ładu
4.7. Podsumowanie

Rozdział 5. Orientacja miarą czytelności formy urbanistycznej
5.1. Czytelności formy urbanistycznej. Istotne kryteria typologiczne
5.2. Orientacja w przestrzeni miasta. Orientacja równowagi

Rozdział 6. Urbanistyczne narzędzia działań w przestrzeni miasta na przykładach regulacji, działań operacyjnych, programów i realizacji
6.1. Regulacje całości
6.2. Nowe miejsca kluczowe
6.3. Redefinicja przestrzeni miasta

Rozdział 7. Wnioski
Zakończenie
Literatura
Streszczenia