O prezentacji idei architektonicznej, wyd. 2

Okładka: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 290, fotografie czarno-białe, 2003 r., Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Ze wstępu: "Czy architekturę, o której myśli się nade wszystko jako o budowlach w krajobrazie, można także rozpatrywać poprzez rysowane obrazy? Zasadność tak przyjętego punktu widzenia wynika z przekonania o specyficznych możliwościach ujmowania rzeczywistości architektury. Nakazało ono dostrzec znaczenie rysunku architekta jako zapisu myśli, intencji i przeczuć i doprowadziło do podjęcia tematu: O prezentacji idei architektonicznej. Opracowanie jest wynikiem możliwie szerokiego spojrzenia obserwatora; uczestnictwo autora w wydarzeniach architektonicznych, także rysowanych, nie pozwoliły wyzbyć się emocji.

Odnajdywanie sensu rysowanych obrazów, pokazanie obecności, roli i znaczenia w dziejach architektury - stanowi cel opracowania. Rozważania idą w kierunku odczytywania rysunków, nade wszystko jako przekazów myśli. Nie chodzi o inwentaryzację, czy przegląd idei; nie chodzi także o zwrócenie uwagi jedynie na postacie zapisów rysunkowych (w tym styl, sposób rysowania), lecz o spójność tych elementów - jako całości. Być może takie określenie roli rysunku pozwoli nań spojrzeć, jako na specjalną kategorię sztuki budowania. Praca nie ma konkretnego adresata, chociaż winna wspierać architektów, przemawiając na rzecz znaczenia rysowanego projektowania. Istnieje nadzieja, że znajdzie zastosowanie podczas doświadczeń dydaktycznych."

Spis treści:
Wprowadzenie
Motywacje podjęcia tematu
Cel badań
Stan i przedmiot badań
Literatura
Metoda pracy; zakres problemowy, czasowy i ograniczenie tematu
Ilustracje

Rozdzial I
Czy rysunek jest potrzebny?
Dzieło architektury i jego urzeczywistnienie wg teorii Romana Ingardena
Teoria filozoficzna a praktyka architektoniczna
Konkretyzacja idei architektonicznej
Pierwsze obrazy architektury - obrazy architektury pierwszej
Wnioski
Ilustracje

Rozdzial II
Rysunkowe myślenie o architekturze
Arti del disegno Sztuki rysunkowe
Idea, rysunek, materia
Określanie i wydobywanie kształtów poprzez rysunek
Rysunkowe poszukiwania i eksperymenty
Wnioski
Ilustracje

Rozdział III
Odczytywanie architektury poprzez obrazy
Postrzeganie realnej budowli
Przywoływanie architektury poprzez reportaż ilustracyjny
Informacja rysowana
Zależności dwóch światów architektury
Wnioski
Ilustracje
Literatura
Normy i instrukcje
Katalogi
Streszczenia
Aneks I Realizacje własne
Aneks II Realizacje inne
Źródła fotografii