Obliczenia konstrukcji aluminiowych według EUROKODU 9

ISBN/ISSN: 9788372428318

Oprawa: twarda, Format:  17x24 cm, Stron: 148, 2015 r.

 

Niniejsza książka ma przyczynić się do wypełnienia luki wydawniczej w zakresie obliczeń konstrukcji aluminiowych, objętych rekomendacjami Eurokodu 9. Eurokod ten został zredagowany w pięciu częściach (por. [N15], [N16], [N17], [N18] i [N19]), a jego uzupełnieniem w zakresie wymagań technicznych jest norma europejska wykonania konstrukcji aluminiowych [N2].

W zamierzeniu autorów, niniejsza praca jest adresowana głównie do architektów i inżynierów konstruktorów, czynnie uczestniczących w realizacjach inwestycji budowlanych, a wyspecjalizowanych w projektowaniu konstrukcji aluminiowych. Praca jest przeznaczona także dla doktorantów i stentów wydziałów inżynierii lądowej wyższych szkół technicznych.

SPIS TREŚCI:

Przedmowa 7

1. Wstęp 11

 • 1.1. Zarządzanie niezawodnością w fazie projektowania konstrukcji [3] 11
 • 1.2. Zarządzanie niezawodnością w trakcie wykonania i montażu konstrukcji 15

2. Obliczenia obudowy zadaszenia peronów 19

 • 2.1. Założenia 19
 • 2.2. Opis techniczny 19
 • 2.2.1. Opis obudowy 19
 • 2.2.2. Opis konstrukcji montażowej 20
 • 2.2.3. Obciążenia 22
 • 2.2.4. Obliczenia 22
 • 2.3. Obliczenia statyczne i wymiarowanie 22
 • 2.3.1. Zestawienie obciążeń 22
 • 2.3.2. Warunek nośności płyt kompozytowych 23
 • 2.3.3. Warunek nośności profilu Wido-Ypsilon 24
 • 2.3.4. Warunki nośności wieszaków L40x40x3 26
 • 2.3.5. Warunki nośności profili "zębatkowych" 29
 • 2.3.6. Warunki nośności kątowników montażowych L60x45x1,8 30

3. Obliczenia fasady Centrum Kongresowego 35

 • 3.1. Założenia 35
 • 3.2. Opis techniczny 35
 • 3.2.1. Opis obudowy ścian zewnętrznych 35
 • 3.2.2. Obciążenia 36
 • 3.2.3. Obliczenia 37
 • 3.3. Obliczenia statyczne i wymiarowanie 38
 • 3.3.1. Zestawienie obciążeń 38
 • 3.3.2. Warunki nośności profili montażowych T 110x50x2 39
 • 3.3.3. Warunki nośności konstrukcji aluminiowej fasad szklonych 45

4. Obliczenia przekrycia strukturalnego dachu pawilonu wystawowego 51

 • 4.1. Założenia 51
 • 4.2. Opis techniczny 51
 • 4.2.1. Opis konstrukcji pawilonu 52
 • 4.2.2. Opis konstrukcji aluminiowej dachu 53
 • 4.2.3. Obciążenia 53
 • 4.2.4. Obliczenia 53
 • 4.3. Obliczenia statyczne i wymiarowanie 54
 • 4.3.1. Blacha trapezowa pokrycia dachu 54
 • 4.3.2. Płatwie dachowe H100 61
 • 4.3.3. Struktura prętowa nośna 65

5. Obliczenia pomostu komunikacyjnego w galerii handlowej 71

 • 5.1. Założenia 71
 • 5.2. Opis techniczny 71
 • 5.2.1. Opis konstrukcji pomostu 71
 • 5.2.2. Obciążenia 72
 • 5.2.3. Obliczenia 72
 • 5.3. Obliczenia statyczne i wymiarowanie 74
 • 5.3.1. Obciążenia powierzchniowe i skupione 74
 • 5.3.2. Warunek nośności szklenia 74
 • 5.3.3. Warunki nośności belek stropowych B-1 74
 • 5.3.4. Warunki nośności podciągu P-1 79

6. Obliczenia wielofunkcyjnej hali przenośnej 87

 • 6.1. Założenia 87
 • 6.2. Opis techniczny 87
 • 6.2.1. Schemat hali 87
 • 6.2.2. Opis konstrukcji nośnej 87
 • 6.2.3. Obciążenia 91
 • 6.2.4. Obliczenia 91
 • 6.3. Obliczenia statyczne i wymiarowanie 92
 • 6.3.1. Sprawdzenie płatwi dachowych PP 93
 • 6.3.2. Sprawdzenie ramy poprzecznej 94

7. Obliczenia masztu telekomunikacyjnego 99

 • 7.1. Założenia 99
 • 7.2. Opis techniczny 99
 • 7.2.1. Schemat statyczny masztu 99
 • 7.2.2. Opis konstrukcji nośnej 101
 • 7.2.3. Obciążenia 102
 • 7.2.4. Obliczenia 103
 • 7.3. Obliczenia statyczne i wymiarowanie 104
 • 7.3.1. Warunki nośności trzonu w stanach granicznych LS1 i LS3 111
 • 7.3.2. Warunki nośności trzonu w stanach granicznych LS2 i LS4 116
 • 7.3.3. Warunki nośności odciągów 119
 • 7.3.4. Model dynamiczny masztu 120

8. Obliczenia zbiornika na styren, walcowego o osi pionowej 123

 • 8.1. Założenia 123
 • 8.2. Opis techniczny 123
 • 8.2.1. Opis konstrukcji zbiornika 123
 • 8.2.2. Obciążenia 124
 • 8.2.3. Obliczenia 126
 • 8.3. Obliczenia statyczne i wymiarowanie 126
 • 8 3.1. Wymiarowanie zbiornika wg reguł uproszczonych 127
 • 8.3.1.1. Dno zbiornika 127
 • 8.3.1.2. Pobocznica 127
 • 8.3.1.3. Dach zbiornika 130
 • 8.3.2. Analiza numeryczna metodą elementów skończonych 136

Literatura 145

Materiały pomocnicze 146

Normy 146