Odporność dynamiczna obiektów budowlanych w warunkach wstrząsów górniczych

ISBN 9788372426628

Oprawa: miękka, Format:  B5, Stron: 258, 2012 r., liczne fotografie i rysunki barwne i czarno-białe

Monografia przeznaczona jest dla pracowników naukowych, praktyków i stentów, którzy są zainteresowani interdyscyplinarnymi zagadnieniami współdziałania obiektów budowlanych z podłożem poddanym wpływom podziemnej eksploatacji górniczej. Przedstawione informacje mogą być również uzyteczne dla osób zajmujacych się zagadnieniami geotechnicznymi i budowlanymi związanymi z górnictwem odkrywkowym, a tekże dla osób niezwiązanych bezpośrednio z górnictwem.

 

Tadeusz Tatara - Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej (1980r.). Zatrnienie w Politechnice (od 1981r.) poprzedzone doświadczeniami zdobytymi w biurze projektowym. Specjalista w dziedzinie związanej z dynamiką konstrukcji budowlanych; od wielu lat zaangażowany w badania drgań powierzchniowych indukowanych podziemną eksploatacją górniczą i oceny wpływu tych drgań na obiekty budowlane. Stypendysta TU Delft oraz ISMES. Od 2004r. jest członkiem Komisji Budownictwa PAN o/Kraków, od 2006r. przewodniczy Polskiej Grupie Inżynierii Sejsmicznej i Parasejsmicznej, a od 2008r. jest członkiem Komisji ds. Ochrony Powierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym. Ma w swoim dorobku ponad 120 publikacji, w tym dwie monografie; liczne opinie i ekspertyzy naukowe związane z oceną oddziaływania eksploatacji górniczej, odkrywkowej podziemnej, na budynki. W swej działalności naukowej wykorzystuje wyniki prac eksperymentalnych realizowanych na rzeczywistych obiektach. Za pracę naukową otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i wyróżniony Honorową i Złotą Odznaką Politechniki Krakowskiej, Honorową i Złotą Odznaką PZITB. Za osiągnięcia na polu dydaktycznym otrzymał Medal Edukacji Narodowej, a za pracę na rzecz Gminy Miejskiej Kraków z rąk Prezydenta Krakowa Odznakę „Honoris Gratia”.

Spis treści:

1. Wprowadzenie
2. Sejsmiczność terenów górniczych w Polsce, stacje sejsmiczne i aparatura wykorzystywana w pomiarach
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Warunki geologiczne i eksploatacji kopalin w GZW, LGOM i BOWB
2.2.1. Obszar GZW
2.2.2. Obszar LGOM
2.2.3. Obszar BOWB
3. Ochrona obiektów budowlanych i profilaktyka górnicza
3.1. Ochrona obiektów budowlanych i profilaktyka górnicza
3.1. Ochrona obiektów budowlanych w świetle przepisów prawa
3.2. Wybrane elementy profilaktyki górniczej
4. Charakterystyka drgań powierzchniowych z wybranych obszarów GWZ
4.1.Parametry opisujace przebiegi drgań powierzchniowych
4.2. Spektrum odpowiedzi
4.3. Spektra wzorcowe
4.4. Charakterystyka drgań powierzchniowych z wybranych obszarów GZW
4.4.1. Obszar KWK "Rydułtowy"
4.4.2. Obszar KWK "BobrekCentrum"
4.4.3. Obszar KWK "Piast" i KWK "Ziemowit"
4.5. Względny spadek przyspieszeń drgań z GWZ w funkcji odległosci  
4.6. Charakterystyka drgań powierzchniowych z obszaru LGOM
4.7. Charakterystyka drgań powierzchniowych z obszaru BOWB
4.8. Porównanie spektrów wzorcowych dla terenów górniczych ze spektrami z Eurokodu 8 
5. Klasyfikacja obiektów budowlanych
5.1. Kryteria klasyfikacji obiektów budowlanych
5.2. Obiekty własne zakładów górniczych
5.3. Budynki mieszkalne, gospodarcze i kultu religijnego
5.4.Podział budynków murowanych na klasy
5.4.1. Ogólna charakterystyka konstrukcyjna
5.4.2. Podział budynków murowanych na klasy
6. Modele dynamiczne obiektów budowlanych i ich reakcja na obciążenie kinematyczne
6.1. Wybrane modele obiektów powierzchniowych
6.2. Przykładowy model obliczeniowy niskich budynków murowanych i jego weryfikacja eksperymentalna
6.3. Metody wyznaczania odpowiedzi dynamicznej modeli obiektów powierzchniowych na wymuszenia dynamiczne 
6.3.1. Metoda zastępczego obciążenia poziomego
6.3.1.1. Empiryczne wzory na podstawowy okres drgań własnych budynków
6.3.2. Metoda uproszczona (procent ciężaru własnego)
6.3.3. Pełna analiza dynamiczna - time istory analisis (THA)
6.3.4. Analiza modalna metodą spektrum odpowiedzi - response spectrum analysis (RSA)
7. Ocena odporności dynamicznej obiektów budowlanych
7.1. Odpornośc obiektów budowlanych na wpływy eksploatacji górniczej
7.2. Przyjmowane kryteria i elementy wpływające na dynamiczną odporność obiektów budowlanych
7.3. Przykładowe obliczenia kryteria oceny odporności
7.3.1. Kryterium maksymalnego naprężenia głównego
7.3.2. Kryterium naprężenia ścinającego
7.3.3. Kryterium kąta odkształcenia postaciowego
7.3.4. Kryterium najniekorzystniejszego naprężenia normalnego
7.4. Przybliżone sposoby i kryteria oceny wpływy drgań przekazywanych z podłoża na budynki - skale stosowane szkodliwości drgań wzbzanych wstrząsami górniczymi 
7.4.1. Skala MSK-64
7.4.2. Górnicze Skale Intensywności (GSI)
7.4.2.1. Charakterystyka skał GSI i kryterium oceny odporności dynamicznej budynków zgodnie ze skalami GSI
7.4.3. Inne skale do oceny wpływu drgań pochodzenia górniczego na budynki wykorzystywane w Polsce
7.4.3.1. Klasyfikacja Dynamicznej Odporności Budynków (KDOB) 
7.4.3.2. Skala odporności ogólnej budynków wielkopłytowych
7.4.4. Skale Wpływów Dynamicznych (SWD)
7.4.5. Skale do oceny wpływów drgań stosowane w innych krajach europejskich
7.4.5.1. Norma niemiecka DIN 4150-3
7.4.5.2. Norma austriacka ONORM S 9020
7.4.5.3. Norma szwajcarska SN 640 312a
7.4.5.4. Norma brytyjska 7385-2:1993
7.4.5.5. Norma portugalska NP 2074:1983
7.4.5.6. Norma hiszpańska UNE 22.381.93
7.4.5.7. Norma czeska CSN 73 0040 
7.4.6. Skala amerykańska Bureau of Mines
7.4.7. Porównanie wybranych skal do oceny odporności dynamicznej obiektów budowlanych w warunkach wstrząsów górniczych
8.1. Uwagi ogólne
8.2. Obliczona odporność dynamiczna obiektów budowlanych z wykorzystaniem ich modeli teoretycznych
8.2.1. Obliczone charakterystyki dynamiczne modeli obiektów bolanych
8.2.1.1. Budynki murowe
8.2.1.2. Obiekty własne zakładów górniczych
8.2.2. Obliczeniowa odporność dynamiczna obiektów budowlanych
8.2.2.1. Odporność dynamiczna własnych obiektów zakładów górniczych
8.2.2.2. Odporność dynamiczna obiektów murowych
8.3. Odporność dynamiczna obiektów budowlanych na podstawie skal GSI 
8.4. Podsumowanie dotyczące wyznaczania odporności budynków murowych na podstawie wyników obliczeń i kryteriów skal GSI
9. Zaobserwowane skutki działania wstrząsów górniczych i naturalnych trzęsień ziemi na zabowę powierzchniową oraz podejmwane działania profilaktyczne na obszarach górniczych
9.1. Elementy wpływające na występowanie uszkodzen obiektów budowlanych na terenach górniczych
9.2. Przykładowe uszkodzenia we własnych obiektach budowlanych wywołanych najintensywniejszymi wstrząsami górniczymi
9.3.1. Obszar Bełchatowskiego Okręgu Węgla Brunatnego
9.3.2. Obszar Górnośląskiego Zagłebia Węglowego
9.3.3. Obszar Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego
9.4. Uszkodzenia budynków na skutek trzęsienia ziemi w L'Aquila - Włochy
10. Zakończenie