Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich

  • 21,00 zł

ISBN 978-83-7242-645-1

Oprawa: miękka, Wymiary: 24x17 cm, Stron: 150, 2012 r.

Praca dotyczy zagadnień związanych z zabudową potoków górskich. Z uwagi na duże utrnienia w zdobyciu odpowiednich informacjii wzorców omówiono podstawowe załozenia regulacji liniowej wraz z obliczeniami oraz sposób wykonania wymaganych załączników projektu. Podano też zasady obliczeń hydrologicznych służących do określania przepływów. Zamieszczono także tabele i przykłady wymiarowania elementów budowli, rysunki konstrukcyjne budowli i ich elementów składowych oraz popularne typy ubezpieczeń.

Spis treści:
I. Rumowisko rzeczne i jego charakterystyka 
1. Rumowisko rzeczne
1.1. Definicja i pochodzenie rumowiska
1.2. Podział rumowiska
2. Fizyczne własności rumowiska
2.1. Pobór próbek rumowiska dennego
2.2. Średnice charakteryzujące rumowisko
2.3. Opracowanie danych polowych
2.3.1. Średnice charakterystyczne
2.3.2. Wskaźniki nierównomierności uziarnienia
2.3.3. Wskaźniki kształtu ziarna
2.4. Ciężar właściwy
2.5. Gęstość ziaren rumowiska
2.6. Hydrauliczna cecha ziaren
3. Zależności pomiędzy parametrami hydraulicznymi strumienia a ruchem rumowiska w cieku
3.1. Określenie prędkości dopuszczalnych
3.2. Okreslenie naprężeń dopuszczalnych
3.3. Określenie wartości
3.4. Przykład obliczeń
3.4.1.Obliczanie współczynnika szorstkości i prędkości średniej
3.4.2.Obliczanie prędkości dopuszczalnych
3.4.3.obliczanie naprężeńgranicznych
4.Transport rumowiska wleczonego
4.1.Przykład obliczeń
LITERATURA

Część II.Elementy projektu regulacji potoku górskiego
1.Części składowe projektu
2.Opis techniczny
2.1.Zestaw haseł opisu technicznego
3.Część obliczeniowa projektu
3.1.Obliczenia hydrologiczne
3.1.1.Obliczenie przepływów maksymalnych w oparciu o ciągi obserwacyjne
3.1.2.Obliczenia przepływów maksymalnych w oparciu o dane cieku analoga
3.1.3.Obliczanie przepływów maksymalnychw oparciu o formuły empiryczne
3.1.4.Przykłady obliczeń przepływów maksymalnych
3.2.Obliczanie parametrów przekroju koryt o dnie ruchomym
3.2.1.Okreslanie współczynnika szorstkości koryta
3.2.2.Tok obliczeń
3.3.Obliczenie przykroju regulacyjnego dla zabudowy żłobem
3.4.Podstawy projektowania zapór przeciwrumowiskowych
3.4.1.Określenie pojemności czaszy zbiornika
3.4.2.Obliczenia hydrouliczne elementów zapory przeciwrumowiskowej
3.4.2.1.Obliczenie gardła zapory
3.4.1.2.Obliczenie niecki zapory
3.4.1.3.Obliczenie odcinka przejściowego
3.4.3.Obliczenia statyczne zapór przeciwrumowiskowych oraz ustalenia konstrukcyjne
3.4.4.Bilans prac ziemnych
4.Część rysunkowa
4.1.Plan sytuacyjny
4.2.Przekroje poprzeczne
4.3.Profil podłużny
4.4.Przekrój normalny
4.5.Rysunki konstrukcyjne projektowanych budowli regulacyjnych
4.6.Załącznik
LITERATURA