Strategia dla Krakowa - koncepcja rozwoju przestrzeni publicznych. Monolog o polskiej urbanistyce

  • 36,00 zł

ISBN 978-83-7242-731-1

Oprawa: miękka, lakierowana Format: 26x26 cm, Stron: 132, 2013 r., liczne mapy, plany, wykresy, rzuty

 

Praca jest próbą przedstawienia współczesnego obrazu urbanistyki w Polsce, a w nim usytuowania projektowania urbanistycznego w procesie przekształceń struktury miasta. Zaproponowana forma przestrzeni publicznych jako centralny element strategii rozwoju Krakowa, jest hipotezą, ale dobrze osadzoną w bieżących realiach.
 
Obok pokazania przykładów różnego typu projektów, jakie dedykowano publicznej przestrzeni miasta, szczególną wagę nadano problemom ,,komunikacji społecznej”. Opisanie wzajemnych relacji i zakresu oddziaływania na proces budowy formy miasta - zwłaszcza w kontekście rozwoju mediów, jest rezultatem świadomej obserwacji i źródłem refleksji autora. W ten sposób, pewnym rodzajem diagnozy, jaka przedstawiając obecny stan urbanistyki, jej kondycję oraz społeczny status projektanta, może być przydatna w pokonaniu barier rozwoju tej dyscypliny w kraju.

SPIS TREŚCI:

Wstęp 3  
Wprowadzenie 7  

1. Uwarunkowania przekształceń stmktury Krakowa 17

2. Koncepcja rozwoju przestrzeni publicznych 47 

3. Narzędzia i procedury 67

4. Komunikacja społeczna 97

Bibliografia 118
Streszczenia 131