Tarnobrzeg. Historia rozwoju przestrzennego

  • 18,00 zł

Oprawa: twarda, Format: 17x24 cm, Stron: 172, 1999 r., fotografie i rysunki czarno-białe

 
Autor niniejszej publikacji od prawie 30 lat zajmuje się naukowo historią rozwoju przestrzennego. W książce podjęto problematykę prapoczątków miasta i zespołu rezydencjonalnego Tarnowskich oraz rozwoju tego zespołu do II wojny światowej. Do badań wykorzystano źródła i materiały Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej, obszerne źródła i kartografię historyczną zgromadzoną w Archiwum Państwowym Miasta Krakowa, w oddziale Archiwum na Wawelu oraz niepublikowane prace T. Opasa i Z. Zieleckiego przechowywane w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega.(ze wstępu)

Książka niniejsza, jej walory naukowe, jako dzieła pionierskiego, następnie konstrukcyjne i narracyjne sprawiają, że stanowić będzie pozycję atrakcyjną również dla czytelnika zwykłego, nie parającego się historią czy architekturą, zwłaszcza że wywody Autora zostały poparte nie tylko odwoływaniem się do źródeł pisanych, lecz także do pieczołowicie zebranej, bogatej i znakomicie wkomponowanej w tekst ikonografii.
 
Spis treści:
Przedmowa
Wstęp
I. Stan badań
II. Okres przedlokacyjny
III. Okres lokacyjny
IV. Rozwój przestrzenny miasta w XVIII wieku
V. Przeobrazania miasta w XIX i XX wieku
VI. Zespół Zamkowy Tarnowskich w Dzikowie
VII. Zespół kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz klasztoru OO Dominikanów
VIII. Podsumowanie
IX. Przypisy
X. Spis ilustracji
XI. Streszczenie w języku angielskim