Technologia robót budowlanych

  • 25,20 zł

Oprawa: miękka, Format: 24x17 cm, Stron: 146, 2013 r.


W pracy przedstawiono schemat organizacji procesu budowlanego, gdzie zaraz po zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny przy jego realizacji znajduje się model technologii procesu (jego schematy technologiczne, warunki techniczne, parametry technologiczne oraz opisy uzupełniające).


Spis treści:

1. Wprowadzenie

2. podstawy technologii procesów budowlanych
2.1. Zespoły robocze
2.2. Wydajność prac
2.3. Organizacja stanowisk pracy i frontów robót
2.4. Mechanizacja kompleksowa procesów budowlanych
2.4.1. Cechy oraz istota mechanizacji kompleksowej
2.4.2. Obliczanie stopnia mechanizacji kompleksowej
2.4.3. Projektowanie mechanizacji kompleksowej

3. Transport na placu budowy

4. Roboty ziemne
4.1. Wykonywanie wykopów
4.2. Wykonywanie nasypów
4.3. Makroniwelacja terenu budowy i optymalizacja przemieszczania mas ziemnych
4.3.1. Obliczenie objętości robót ziemnych do wyrównania terenu budowy
4.3.2. Obliczenie rzędnej niwelacji dla zerowego bilansu mas ziemnych
4.3.3. Obliczenie objętości robót ziemnych metodą trójkątów
4.3.4. Rozdział mas z Obliczenie iemnych metodą transportową programowania liniowego
4.4. Roboty ziemne wykonywane koparkami jednonaczyniowymi
4.4.1. Wydajność pracy koparek jednonaczyniowych
4.4.2. Jednostki transportowe do przewozu urobku
4.5. Praca spycharek
4.5.1. Wydajność pracy spycharek
4.5.2. Wpływ zmiennej odległości przemieszczania urobku na wydajność pracy spycharki
4.6. Zgarniarki
5. Odwodnienie wykopów fundamentowych
5.1. Odwodnienie powierzchniowe gruntu
5.2. Obniżenie poziomu wód gruntowych
5.3. Igłofiltry
5.4. Przykłady liczbowe

6. Roboty betonowe
6.1. Urządzenia formujące - deskowania
6.2. Zasady montażu deskowań wielkowymiarowych
6.3. Zasady formowania monolitycznych elementów żelbetowych
6.4. Wytwarzanie i formowanie mieszanki betonowej
6.4.1. Wytyczne doboru konsystencji mieszanki betonowej
6.4.2. Domieszki do mieszanki betonowej
6.4.3. Wytyczne organizacji przy centralizacji produkcji
6.4.4. Transport mieszanki betonowej
6.4.5. Układanie mieszanki betonowej
6.4.6. Pielęgnacja betonu
6.5. Zbrojenie monolitycznych konstrukcji żelbetowych
6.5.1. Zunifikowane siatki zbrojeniowe
6.5.2. Częściowo prefabrykowane płyty stropowe

7. Wprowadzenie do obrotu i stosowanie wyrobów budowlanych

Literatura