Transport mieszanki betonowej

  • 38,00 zł 26,00 zł

Okładka: miękka, Format: B5, Stron: 191, 2013 r.

Transport, zależnie od występujących warunków, obejmuje przemieszczanie mieszanki w różnych kierunkach, na odległości małe, nawet mniejsze od metra, ale często na kilkanaście lub kilkadziesiąt metrów, niekiedy także bardzo daleko,i nawet ponad 80 km, w przewozie drogowym.

Pomimo tak zróżnicowanych uwarunkowań ukończenie procesów transportowych i wbudowania każdej porcji mieszanki musi nastąpić w tzw. czasie dysponowanym, tj. jeszcze przed początkiem wiązania cementu. Zagadnienia zmian właściwości mieszanek betonowych i sposoby ich układania przedstawiono w rozdziale 1.

W rozdziale 2 scharakteryzowano zagadnienia transportu tradycyjnego oraz uwarunkowania techniczne pracy wraz z przykładem przyjęcia żurawia do podawania mieszanki betonowej w pojemnikach.

Transport daleki, z zastosowaniem betonomieszarek samojezdnych i samochodowych, także z dodatkowym wyposażeniem w pompy i przenośniki taśmowe, przedstawiony został w rozdziale 3, zaś w rozdziale 4 przeanalizowane zostaly sposoby pompowania mieszanki betonowej, obecnie najpopularniejsze. Wskazana została specyfika stosowanych urządzeń stacjonarnych na budowach wraz z rurociągami i rozdzielaczami wysięgnikowymi oraz urządzeń mobilnych, głównie do transportu bliskiego, wraz z przykładami doboru pomp i osprzętu, w zależności od występujących warunków wykonawczych.

W rozdziale 5 ujęto transport mieszanek betonowych przenośnikami taśmowymi o uniwersalnym przeznaczeniu oraz podajnikami pneumatycznymi, z przemieszczaniem materiałów w strumieniu sprężonego powietrza. 

W rozdziale 6 przedstawiono korzystne prośrodowiskowo, zagadnienie recyklizacji składników niewbudowanych mieszanek betonowych i pozostających z mycia urządzeń, przy zastosowaniu specjalistycznych separatorów do oddzielania cementu i cząstek miałkich, od pozostałych cząstek piasku i kruszywa. 

Na zakończenie, w rozdziale 7, przeanalizowano ekonomikę wybranych sposobów transportu mieszanki betonowej.