Trwały rozwój polskich miast nowym wyzwaniem dla planowania i zarządzania przestrzenią

Okładka: miękka, Format: 21x27 cm, Stron: 121 + 115 tablic, fotografie kolorowe i czarno-białe, streszczenie w języku angielskim, 2001 r., Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Podręcznik dla stentów architektury, książka dla architektów. Ze wstępu: "Prezentowane ujęcie dotyczy równoważenia rozwoju miast w skali krajowej i regionalnej oraz na poziomie lokalnym - miasta jako całości, jego części oraz odnośnie do wybranych obszarów funkcjonalnych i sytuacji problemowych."

Spis treści:
WPROWADZENIE Aleksander BObm, Ewa Heczko-Hyłowa
I PROBLEMY RÓWNOWAŻENIA ROZWOJU MIAST
A POZIOM KRAJOWY I REGIONALNY
Europejskie i krajowe uwarunkowania strategii równoważenia rozwoju polskich miast, Jerzy Kołodzjejski
Równoważenie rozwoju miast na tle uwarunkowań regionalnych połniowej Polski, Tadeusz Bartkowicz
Miasta w polityce regionalnej Komisji Europejskiej, Ewa Heczko-Hyłowa

B POZIOM LOKALNY - MIASTO JAKO CAŁOŚĆ WYBRANE MIASTA POLSKIE I ZAGRANICZNE
Metropolia gdańska, Tomasz Parteka
Przykład Krakowa - plany na rzecz równoważenia rozwoju, Aleksander BObm
Miasta połniowej Polski: Tarnów, Bielsko-Biała, Pszczyna, Barbara Bartkowicz
Koncepcja równoważenia rozwoju miast we francuskim systemie planowania urbanistycznego, Ewa Heczko-Hyłowa
Lyon - system planów i polityka publiczna, FranfDis Bregnac
Kopenhaga - model strategii rozwoju przestrzenneg, Stanislawa Wehle-Strzelecka
Brugia - system planów i polityka urbanistyczna w Belgii, Marc Geldof
Wiedeń - zasady planowania i polityka publiczna, Rolf Zunke

C POZIOM DZIELNICY - ZESPOŁU URBANISTYCZNEGO - OBSZARU FUNKCJONALNEGO
Projektowanie urbanistyczne jako jedno z narzędzi równoważenia rozwoju miast - przykład placów Warszawy i Berlina, Slawomir GulI
Aktywna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w równoważeniu rozwoju miasta na przykładzie Francji, Ewa Heczko-Hyłowa
Tereny poprzemysłowe na przykładzie strefy ochronnej Huty im Sendzimira w Krakowie, Ewa Cichy-Pazder

II ZAGADNIENIA WĘZŁOWE I SYTUACJE PROBLEMOWE
Równoważenie przestrzennego i społecznego rozwoju miasta, Krystyna Pawłowska
Transfonnacja systemów transportowych miast warunkiem równoważenia rozwoju, Tumnsz Parteka
Diagnozowanie sytuacji środowiskowej, społecznej i ekonomicznej jako podstawa planowania rozwoju miasta, Kazimierz Trafas
Ochronna gospodarka wodna w obszarach miejskich, Elżbieta Nachlik
Zarządzanie w administracji publicznej - zarządzanie rozwojem miasta, Grażyna Prawelska-Skrzypek
Aspekty prawne planowania zrównoważDnego rozwoju miast w Polsce i Unii Europejskiej, Bogdan Wyporek

SYNTEZA
Równoważenie rozwoju miast w skali Polski, Jerzy Kołodziejski
Wnioski, Slawomir Gzell
Równoważenie rozwoju w skali miasta - przykłady polskie
Równoważenie rozwoju w skali miasta - przykłady zagraniczne, Ewa Heczko-Hyłowa
STRESZCZENIE W JĘZ ANGIELSKIM Aleksander Bohm, Ewa Heczko-Hyłowa