W nurcie neorenesansu włoskiego architektury XIX-wiecznego Krakowa

  • 20,00 zł

ISBN 8372425388

Oprawa: miękka, Format: 21x23 cm, Stron: 123, 2010 r., bardzo liczne fotografie i rysunki barwne i czarno-białe

 
Niniejsze opracowanie ma charakter syntetyczny i przeglądowy. Intencją autora była rekapitulacja i podsumowanie dotychczasowych spostrzeżeń badaczy na temat recepcji form włoskiego renesans w architekturze XIX-wieczneg Krakowa. Wyodrębnione chronologicznie podrozdziały: styl florencki, styl schinklowski oraz dojrzały neorenesans, wskazują zarówno na niejednorodny charakter przemian omawianego zjawiska, jak i na zasadniczy kierunek oraz charakter przemian, któremu ono podlegało. Włoski neorenesans był ważnym nurtem w krakowskiej architekturze, o czym świadczą pojawiające się w niniejszym opracowaniu nazwiska najwybitiejszych ówcześnie architektów.

Spis treści:
Wstęp
Styl florencki  w Krakowie - lata czterdzieste XIX wieku
Styl Schinklowski - krakowski neorenesans połowy stulecia
Rozwój dojrzałego noerenesansu w czwartej ćwierci XIX wieku
Podsumowanie
Summary
Ilustracje
Spis ilustracji
Literatura