Wybrane zagadnienia niezawodności szkieletów stalowych budynków

Oprawa: twarda, Format: 17x24 cm, Stron: 217, 2013 r., bardzo liczne fotografie i rysunki, barwne i czarno-białe

Podręcznik wydawnictwa Politechniki Krakowskiej.

Spis treści:

Przedmowa
1. Wstęp 
2. Przegląd wybranych konstrukcji szkieletowych w stanach awaryjnych
2.1. Stan awaryjny dachu szedowego hali montażowej
2.2. Katastrofa hali terminalu przeładunkowego spowodowana pożarem
2.3. Katastrofa dachu hali montażowej
2.3.1. Opis konstrukcji hali montażowej
2.3.2. Inwentaryzacja uszkodzeń konstrukcji hali
2.3.3. Badania stanu technicznego.
2.4. Katastrofa dachu hali przemysłowej
2.4.1. Opis konstrukcji budynku
2.4.2. Inwentaryzacja uszkodzeń pożarowych elementów budynku
2.4.3. Przebieg zniszczenia dachu
2.5. Stan przedawaryjny trzech budynków szkieletowych
2.5.1. Opis konstrukcji budynków
2.5.2. Koncepcja szkieletu ramowego dostatecznie stężonego
2.6. Stan przedawaryjny szkieletu z wadliwymi stykami montażowymi
2.6.1. Opis szkieletu stalowego
2.6.2. Badania defektoskopowe połączeń spawanych
2.6.3. Badania uzupełniające
2.7. Katastrofa hali MTK w Chorzowie
2.7.1. Wprowadzenie
2.7.2. Podstawowe układy konstrukcji nośnej hali
2.7.3. Identyfikacja obciążeń hali
2.7.4. Ocena podatności poziomej hali ze słupami o konstrukcji ramowej 
2.7.5. Nośność trzonu słupa ramowego
2.8. Wpływ ukształtowania dachu na stan bezpieczeństwa lekkich hal stalowych
2.9. Przyczyny stanów awaryjnych szkieletów stalowych budynków
3. Statystyczna ocena wytrzymałości blach i kształtowników
3.1. Wyroby hutnicze z lat 60. i 70. XX w
3.2. Wyroby hutnicze z lat 2000
3.3. Odchyłki wymiarowe kształtowników walcowanych
3.4. Różnicowanie niezawodności elementów szkieletów stalowych
3.5. Specyfikacja współczynników nośności przekrojów wg wybranych normEN-1993/NA
4. Formuły nośności prętów i imperfekcje szkieletów stalowych budynków
4.1. Formuły nośności przekrojów prętów stalowych
4.2. Formuły nośności prętów stalowych
4.2.1. Pręty ściskane
4.2.2. Pręty zginane
4.2.3. Pręty ściskane i zginane
4.3. Ocena rozbieżności formuł nośności prętów szkieletów stalowych wg PN-EN 1993-1-1 i PN-90/B-03200
4.4. Imperfekcje przechyłowe szkieletów hal
4.4.1. Analiza statystyczna przechyłów wstępnych słupów hal
4.4.2. Modelowanie przechyłów wstępnych słupów stalowych hal
4.5. Specyfikacja współczynników nośności prętów ym
5. Zarządzanie niezawodnością szkieletów stalowych budynków
5.1. Wprowadzenie
5.2. Elementy zarządzania niezawodnością w fazie projektowania
5.3. Elementy zarządzania niezawodnością w czasie wykonania i montażu konstrukcji 
5.4. Elementy zarządzania niezawodnością w trakcie eksploatacji budynku
5.5. Kierunki dalszych działań zmierzających do podwyższenia niezawodności budynków o konstrukcji stalowej
Literatura
Normy europejskie przywołane w tekście
Normy krajowe przywołane w tekście, a wycofane z katalogu norm PKN