Zastosowanie technologii klejenia w metalowych konstrukcjach budowlanych

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 129, 2013 r., liczne fotografie i rysunki barwne i czarno-białe

Klejenie uważane do niedawna za awangardową metodę zespalania materiałów, zyskuje na powodzeniu dzięki takim spektakularnym sukcesom jakim było podniesienie półciężarówki o masie ponad 5 ton zamocowanej do dźwigu za pomocą dostępnego w handlu kleju Loctite Superglue firmy Henkel.

Zebrane i przedstawione w książce przykłady zastosowania technologii klejenie w budowlanych konstrukcjach metalowych okażą się przydatne w rozwiązywaniu niektórych zagadnień tej dziedziny wiedzy inżynierskiej.

Spis treści:
Wykaz ważniejszych oznaczeń
Przedmowa
Rozdział I. Wpowadzenie
1.1. Rys historyczny technologii klejenia części metalowych
1.2. Polska myśl naukowa w technologii klejenia budowlanych konstrukcji metalowych 

Rozdział II. Rodzaje klejów do konstrukcji metalowych i ich podstawowe właściwości
2.1. Klasyfikacja i typy klejów
2.2. Własciwości mechaniczne klejów
2.3. Modele materiałowe klejów

Rozdział III. Zasady stosowania połączeń klejownych
3.1. Mechanizmy pracy połączenia klejonego
3.2. Dobór kleju
3.3. Ogólne zasady kształtowania połączeń klejonych
3.4. Technologia wykonywania złączy klejonych

Rozdział IV. Metody obliczeń połączeń klejonych
4.1. Metody analityczne
4.2. Metody numeryczne z zastosowaniem technik komputerowych
4.3. Opracowania normowe i inżynierskie

Rozdział V. Wpływ czynników środowiskowych i długotrwałości obciążenia na nośność skleiny
5.1. Ogólna koncepcja określania nośności skleiny z uwzględnieniem czybbików środowiskowych i długotrwałości obciążenia
5.2. Zależność własności mechanicznych klejów od temperatury
5.3. Model dystrybucji naprężeń w połączeniu jednozakładowym w podwyższonej temperaturze
5.4. Charakterystyka zmian reologicznych

Rozdział VI. Przkłady zastosowań połączeń klejonych w konstrukcjach metalowych
6.1. Fasady na szkielecie metalowym
6.2. Kształtowniki gięte na zimno z blach i ich wzmacnianie
6.3. Blachownice i ich wzmacnianie
6.4. Klejone systemy płyt azurowych i płyt SPS (stal, polimer, stal)

Rozdział VII. Klejony montażowy styk uniwersalny
7.1. Geometria i układ obciążeń styku montażowego
7.2. Ogólna charakterystyka styku klejonego
7.3. Opis numerycznego modelu komputerowego
7.4. Wyniki komputerowych obliczeń numerycznych
7.4.1. Stan wytężenia w przykładach
7.4.2. Stan wytężenia w nakładach
7.5. Obliczenia metodami analitycznymi
7.5.1. Stan naprężenia w przykładach
7.5.2. Nośność połączenia klejonego nakładek z pasami
7.5.3. Porównanie wyników numerycznych obliczeń komputerowych i analitycznych dla przykładek
7.6. Wnioski z obliczeń styku klejonego

Rozdział VIII. Wzmacnianie konstrukcji metalowych metodą doklejania taśm i mat kompozytowych FRP
8.1. Geneza technologii, jej zalety i wady
8.2. Rodzaje taśm kompozytowych, ich właściwości i sposoby zamocowania
8.3. Przykłady zastosowań technologii wzmacniania z użyciem taśm i mat kompozytowych
8.3.1. Wzmacnianie płyty stalowej pracującej w warunkach jednoosiowego ściskania
8.3.2. Wzmacnianie stalowych słópków cienkościennych o przekroju rurowym kwadratowym ściskanych mimosrodkowo
8.3.3. Wzmacnianie średników stalowych belek o przekroju rurowym prostokątnym  strefach przypodporowych
8.3.4. Blachownice wzmacniane na ścianie
8.3.5. Wzmacnianie płyty stalowej w warunkach zmęczeniowych przy jednoosiowym stanie naprężeń
8.3.6. Wzmocnienie płyty mostu na dźwigarach stalowych
8.4. Efektywność wzmacniania matami i taśmami FRP

Rozdział IX. Podsumowanie
Literatura